Búcsú a Szent Pál évre
Írta: Székesfehérvári Egyházmegye   
2008. szeptember 09.

ImageXVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig az apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából. A jubileumi év megnyitása alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet bocsátott ki, melyet június 29-én olvasnak fel a templomokban.

Az Apostoli Penitenciária dekrétuma alapján a Szent Pál évben különleges teljes búcsúk nyerhetők.

1. Minden egyes bűnbánó hívő számára, aki méltó módon megtisztult a Gyónás szentsége által és részesült a Szentáldozásban, továbbá vallásos lélekkel zarándok módjára meglátogatta a Falakon kívüli Szent Pál pápai Bazilikát, és imádkozott a Szentatya szándékára, megadatik a teljes búcsú, azaz bűneinek ideig tartó büntetésétől való szabadulás, mivelhogy elnyerte a bűnök személyi bocsánatát és megszabadult a bűnök miatti hiányosságoktól.

A teljes búcsút a keresztény hívek elnyerhetik saját maguk számára, továbbá az elhunytak számára, mindahányszor teljesítik az előírt feltételeket, ugyanakkor érvényes az a kikötés, hogy a teljes búcsú csak naponta egyszer nyerhető el. Amikor e szent látogatások alkalmával az imák az Úrhoz emelkednek, és a hívek bensőséges módon buzdítást éreznek arra, hogy Szent Pál emlékét tisztelettel ápolják, a következőket kell betartani: a hívek, akik személyes imáikat a Legszentebb Oltáriszentség előtt felajánlják, mindenki a maga lelkülete szerint ajánlja fel bűneinek megvallását, továbbá imádkozzon el egy „Miatyánkot” és egy „Hiszekegyet”, majd ehhez kapcsolja hozzá a Boldogságos Szűz Mária és Szent Pál apostol tiszteletére mondott fohászokat. Ezt a vallásos cselekményt lélekben egyesítse a Szent Péter Főapostol iránti tisztelettel is.

Image
.

2. A különböző helyi egyházakban a keresztény hívek, akik teljesítik az alapvető búcsúi előírásokat (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) úgy jutnak hozzá a teljes búcsúhoz, hogy szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást, és a Népek Apostolának tiszteletére a Szent Pál Év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson áhítatos lélekkel vesznek részt bármely szent helyen, vagy a Szent Pál Év során azokon a napokon, amelyeket a helyi ordinárius erre a célra kijelöl, a Szent Pál tiszteletére szentelt helyeken, vagy mindazokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius a hívek üdvösségére e célból kijelöl.

Spányi Antal, mint Főpásztor engedélyezi a teljes búcsú elnyerését azok számára, akik 2008. június 29. és 2009. június 29. között valamelyik vasárnap vagy kötelező ünnepnapon, illetve Szent Pál apostol megtérésének ünnepén (január 25.) az előírt feltételekkel (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) és szívükből minden bűnös kívánságot kizárva elzarándokolnak az alábbi templomok valamelyikébe, teljes búcsút nyerhetnek saját maguk, vagy elhunytjaik számára:

Székesegyház

Bodajk

Budajenő (Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom)

Mezőkomárom (Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom)

3. Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva vannak, szintén a bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal az elhatározással, hogy mihelyt lehetségessé válik, teljesítik a búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá felajánlják imáikat és szenvedéseiket a keresztények egységéért.