Elhunyt Ihász-Kovács Éva író, költő a Magyar Kultúra Lovagja
Írta: Lovag Bornemisza Attila   
2013. szeptember 03.

Image Ihász-Kovács Éva 1930 - május 16-án született Székesfehérváron. Édesanyja Tördemiczy Somogyi Terézia az utolsó Tördemiczy nemes-báró leány volt. Pápán járta az „ Irgalmasok zárdájában” az iskoláit, majd Balatonfüreden érettségizett ahol élt. Budapestre kerül német kisasszonynak a Váncza sütőpor gyáros gyermekei mellé, és végül Márai Sándor író feleségének Lola asszonynak felolvasója két évig.

 

A háború után Veszprémbe költözik és először a várostól 10 km-re levő lőszergyárban írnokoskodik, ahová évekig gyalog jártak. Majd beiratkozik a Vegyipari Egyetemre és munkája mellett „Tudományos főmunkatársi” rangot ér el.

Egy évet Stuttgartban tölt az egyetemi gyakorlaton. Kutató-kémikuskén egy baleset révén veszítette el látásának nagy részét, ezután négy szemműtét következett, mai napig sincs szemlencséje, legutóbb Debrecenben műtötték, majd eltanácsolják a vegyészettől a Verseit legelsőnek az egyetemi évek alatt közlik, miután már gyermekkorában pályadíjat nyert. Márai Sándor bírálóbizottság elnökletével.

Azóta ír verseket. Első Mestere Márai volt. Mint költő mutatkozik be Veszprémben, a Petőfi Színházban négy alkalommal. Férjhez megy! Megszületik gyermeke Attila. A férjet az ávó hamis politikai célok miatt elhurcolja. Nem sokára örökre elválnak útjaik.

.A veszprémi Naplóban Cserhát József költő, rovatvezető írt méltatást, kiemelve Ihász- Kovács Éva nemcsak költői, de szervezői magaslatait Majd a Vakok Világa c. Lap Mindezt Veszprémben történt, ugyanakkor a város környéki falvakban kultúrműsorokat szervezett:Gyulafirátóton, Hajmáskéren, Herenden, Nagyalásonyban, ott már saját estje is volt. Megszervezte Veszprémben a világhírű Homérosz kórus zenei estjét is, ami szintén az ő nevéhez fűződik. Majd a Homérosz irodalmi körrel az országot járták. Elértek Karcagra két ízben, Szegedre, Miskolcra, itt a Zenepalotában rendeztek frenetikus estet, Őze Lajos, Nagy Attila, Ágh Éva szereplésével.

Mindezt nagy sajtóvisszhang is kísérte. Szabó Zoltán költő a VV .- ben nyolc oldalon méltató cikket irt Ihász-Kovács Éva óriási kultúr tevékenységéről, de közben a Szövetség irodalmi pályázatain is évente többször nyer I. II. III. díjat, végül is, amikor pályázatot írtak ki és egy-egy nagy kortársírót kértek fel a bírálóbizottságba, Ihász - Kovács Éva mindig a nyertesek között volt.

Majd Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely, Győr következik. Itt is nagy siker és Káldi János SZOT- díjas költő két órás méltatásában elmondta, hogy a költő szerénysége ellenére igen jelentős a kortárs költészetben. Sümeg, Kiskőrös Kecskemét, Szeged, Pécs. Petőfi szülőházát koszorúzza a Szövetség nevében. S aztán újból Karcag. Nagy sikert könyvelhetett el, a Homérosz körrel való vendégszerepelése. Szinte évi három meghívásnak tett eleget Időközben Ihász-Kovács Éva nagy lapokban, nívós folyóiratokban. jelenik meg.

Baranyi Ferenc méltatja a Magyar Ifjúságban, Barát Endre a z Ország Világban, Fodor András a Somogyban, Káldi János az ÉLETÜNKBEN, Pákolitz István a Jelenkorban. Költői neve egy csapásra országos hírűvé válik. Közli a Képes újság, Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Nők Lapja, Új Tűkör, Valóság. l969-ben élete párját, Cserhát Józsefet a Batsányi és József Attila-díjas költőt, újságírót elveszti, ekkor nevezik ki Somogyban hét falu népművelőjének és a kaposvári elnökség javaslatára, megalakítja a Marcali Csoportot, melynek majdnem hét évig a vezetője, elnöke. Bekapcsolódik a vak ügy szolgálatába, béke-verseivel három hetes külföldi utazást nyer.

NDK-ba utazik, és megismerkedik a vakok gyárával, ami igen nagy hatással van munkásságára. Az általa vezetett Cserhát Ifjúsági Kört beilleszti a járási csoport munkájába és városról-városra járnak Somogy megyében és a vak ügy szolgálatában állnak a csoporttal együtt. Öreglak, Marcali, Kaposvár, Nagytétény, Mesztegnyő, Főnyed, Sávoly, Nagybajom, Kéthely, Kisbajom, Somogyszob, Barcs, Csurgó városokban, hogy a sorstársaknak műsorokat adjanak. Így lehet, hogy Ihász_Kovács Évát dicséretben részesíti a megyei, majd a budapesti Központ is. Többször ír róla Csík Lajos tudósító, és többször jelenik meg a V.V-ben, és folyamatosan nyer pályázatokat.

Bekapcsolja a vakügybe a Magyar Orvos író kört is, így eljutnak Szegedre, Pécsre, és még több helyre is vendégszerepelni. Somogyban az ifjú Bornemisza Attila országos felivást tesz a vakügyben, melynek szövegét Ihász - Kovács Éva fogalmazza meg, felhívja minden ifjúsági klub, közösség figyelmét, hogy a környezetükben található vak, gyengén látó embereknek segítsenek akár fizikai munkát is.

E felhívást elfogadja az országos központ és Kiváló Ifjúsági Vezető címet, Kiváló kultúr igazgató címet adományoznak. Dr.Komáromi István, Forró József titkár, Elismerik hatalmas szervezői képességét a vakügy terén is..

Majd a fővárosba költöznek, ahol az általa vezetett fővárosi Cserhát Művész Körbe egyre több író sorstársat hiv. Meg a költő, és fesztiválokat, kultúr eseményeket rendeznek, és pályázatokat írnak Ezeken sok vak ember is sikeresen szerepel, így munkássága másodszor is szorosan a Szövetséghez kapcsolódik.

Eleddig 4o pályadíjat nyert a szövetség pályázatán. Husz állami elismerést, irodalmi-díjat kap, többek közt: Fekete István, Béke érdemrend, Aranylant, Aranytoll, ÉS- díj, Soros alapítványi - díj, Aranyserleg, Hegyvidék arany, Nemzetközi arany, háromszor, aranydiploma, Quasimodo, Art – arany - díjak, majd végül megkapta az Magyar Kultúra Lovagja címet. S közben számos nagy lapban ír: Somogy, Humanitás, Képes Újság, Kláris, Magyar Jövő, Kanadai Tárogató, Medicina, Látlelet, Ápolásügy, XVII, Szabad Föld, Magyar Honvéd, Igaz Szó, Esti Hírlap, Református ujjság, Új Ember stb. l

8 könyve jelenik meg, 6o antológia őrzi keze munkáját, tízezer közlése van eleddig. Majd Holland írói ösztöndíjban részesül fiával, Bornemisza Attilával együtt melyet felajánl az általa vezetett Cserhát Művész Körnek.

Évente irodalmi pályázatokat írnak ki, melyben a vakok szövetségéből mindig sok jelentkező van és így lehet, hogy karöltve a Szövetséggel dolgoznak. Mostanság már 25 tagja van a szövetségből Cserhát Művész Körnek. 40 éves írói jubileumára: Szerzői estje, 2ooo decemberében volt a Vakok Szövetsége dísztermében, Személyesen adja át „ Fénylő fohászok” című kötetét II. JánosPál pápa őszentségének Budapesten, ahol a szent atya megáldja Ihász-Kovács Éva megalapította 21 évvel ezelőtt a DÉLIBÁB c. Irodalmi folyóiratot, ahol számos költőt foglalkoztat, majd a Kláris c. Folyóirat egyik szerkesztője, a Cserhát Művész Körnek elnökségi tagja, főtitkára.

Keres Emil Kossuth-díjas színművész szavaival: „Éva hatalmas küldetés lát el, azzal, hogy a rászorulóknak fórumot, biztosit, színpadot ad és pályázati lehetőségekhez juttatja sorstársait. Feltétlen megérdemli a Braille érem bármelyik fokozatát... Ezen kívül még számos rádió, televízió riportot készítettek sorstársunkkal, és számos tv-felvétel, sajtóbeli szereplés fémjelzi munkásságát, Azóta megkapta a Braille-arany érmet, a Rákóczi-díjat és a Tóth Ede irodalmi díjat, és a Jelkép- őselemek díját. Emléklapot a kanadai Híd c. Irodalmi laptól.

József Attila babér koszurút az Összmagyar Társaságtól, majd Bartis Ferenc nyújtotta át szintén a Batsányi-kultusz újraélesztéséért a „ Batsányi-emlékdíjat”- A Szociális minisztérium „ Külön - díjjal jutalmazza”. Azóta a „Luis Braille”- díj arany fokozatát is megkapja. Mára a XVI. kerületi Erzsénetligeti színházba kerül a művész kör, és itt rendezik meg évről-évre sikeres fesztiváljaikat, irodalmi művészeti pályázataikat, gálák kíséretében.

Fővédnök Dr. Fazekas Sándor miniszter úr, Kovács Péter polgármester, országgyűlési képviselő, Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő és sokan mások. A Magyar Kultúra Lovagja Ihász-Kovács Éva a Budapest televíziótól a „Nap embere” címét is megkapja. Vörösmarty és Illyés Gyula-díjasköltő, főtitkárt röviden így jellemezném.

Kiadta életrajzi kötetét a „Búcsú sosem-volt Ithakámtól” mely felkavarta az irodalmi életet érdekességeivel, ahol elbúcsúzott sosem volt „Ithakájától”, de ez nem-e maga a Cserhát Művész Kör és vonata volt?

Báró férje Bornemisza Barnabás János mellett pihen immár a megfáradt költő, aki 2013 június 8- án reggel belealudt a nagy Mindenségbe. Mosolygott. Halála is olyan csendes, volt mint ő maga! Nyugodjon békében.

Emlékét megőrizzük.

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."