"Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien!"
Írta: Temesvári Márta   
2008. május 11.

ImageA keresztény világ a húsvét utáni 50. napon ünnepli a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását, azaz a Pünkösdöt. A Pünkösd (görögül: pentekosztész) minden évben május 10. és június 13-a közé esik, s ugyanúgy egy héten át tart, mint a húsvét, de csak az első két napja számít nyilvános ünnepnek. Többek között erről is beszélt vasárnapi igehirdetése során László Tibor református lelkész a Budai úti református templomban.

A pünkösdvasárnapi istentiszteleten László Tibor felolvasta a híveknek az Apostolok Cselekedeteiből a Pünkösdre vonatkozó részt. Elmondta, hogy Jézus hívei nem voltak túl sokan, mégis minden reggel összegyűltek és imádkoztak.

Arra vártak, hogy Krisztus ígéretéhez híven betöltse őket a Szentlélek, bár nem tudták pontosan, hogy ez mit is jelent. (Egyesek például úgy vélték, hogy a Szentlélek Jézus láthatatlan „helyettese” lesz.) Egyikük se gondolta, hogy viharos formában, fülsiketítő zúgással fog elkezdődni a Szentlélek eljövetele.

Lukács az Apostolok Cselekedeteiben arról tudósít, hogy lángnyelvek gyúltak, s a Tanítványok fejére szálltak, akik olyan nyelveken kezdtek el beszélni, amelyeket azelőtt nem is ismertek. Az összecsődült nép ámulva hallgatta őket. Sokan úgy vélték, csupán a bor beszél belőlük, s halandzsa szó ömlik ki szájukon. Ám korai volt még ahhoz (reggel 9 óra), hogy az italt lehessen okolni.

Image
Fotó: Temesvári Márta

S amikor Péter arám nyelven (ez volt Jézus anyanyelve is) bizonyságot tett, még az addig nevető, vagy ellenséges emberek is úgy érezték, hogy a Szentlélek szíven találta őket. Péter így szólt: „Térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apostolok Cselekedetei 2:38) Szavai nyomán háromezer ember keresztelkedett meg, s tagjai lettek a Messiás szeretett királyságának. Így alakult meg az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben.

A világ pedig azóta se változott: hitvallás-tételre azóta is szükség van, s mindig akadnak, akik akadályokat akarnak gördíteni a hívő lelkek elé. De Isten elrendelt akaratát nem lehet semmibe venni! A Szentlélek elleni tettek nem bocsáttatnak meg!

Az igehirdetés után Érfalvi Ilona, a Pápai Református Teológia hallgatója szólt a hívekhez. Arra kérte őket, hogy soha se feledjék: Isten minden imádságot meghallgat, s úgy cselekszik, hogy az a javunkra váljék.

Ezt követően a nemrég konfirmált öreghegyi református fiatalok úrvacsorát vettek.