MÁRIA NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE ÉS A SZENT ISTVÁNI FELAJÁNLÁS
Írta: Fehérvári Hírek   
2017. október 06.
Amint Fejér megye címere is tükrözi, Szent István Mária oltalmába ajánlotta „édes hazánkat”, amikor szeretett fiát, az uralkodásra termett és nevelt Imre herceget elveszítette. Mária Nagyboldogasszony – már Gellért püspök is így említi bemutatkozó levelében – olyan kincse, patrónája a hősi küzdelmekben edzett nemzetünknek, hogy ünnepnapját a Primavera Kórus szeretné Isten adta énekszóval megünnepelni évről évre.

 

 

A 2015. október 8-ai Mária Nagyboldogasszony ünnepünkhöz kötődő első kórustalálkozó annak jegyében jött létre, hogy Szent István szellemi örökségét a zene nyelvén is tovább vigyük, és Mária Nagyboldogasszony ünnepét a lelkekben megerősítsük, a szent pártfogásáért a kórusmuzsikával fohászkodjunk. E történelmi jelentőségű szellemi hagyatéknak úgy adunk hangot, hogy rangos magyar kórusokat hívunk meg határainkon belülről és kívülről is. Hozzák el magyarságunk és Mária-énekeink zenei kincseit, és vendéglátó kórusként mi is megajándékozzuk őket a legszebb Ave Maria művekkel, valamint az egyházzene gyöngyszemeivel. Együtt valamennyien pedig elmélyítjük Székesfehérvár zeneszerető lakosságának szívében a Szent Istváni gondolatot és felajánlást, és lerójuk tiszteletünket államalapítónk nyughelyénél.

A találkozó méltó befejezése a résztvevő kórusok vasárnapi szent misén történő művészi közreműködése városunk különböző templomaiban.

A „Szent István Országa – Boldogasszony Országa” kórustalálkozó Magyarország történelmi fővárosában a történelmi-keresztény vonással méltóképpen kiegészíti a székesfehérvári kulturális palettát, amely gyökereinkre és hősi múltunkra irányítja polgáraink figyelmét. Azt kívánjuk, hogy e rendezvény is a végre megerősödni látszó keresztényi nemzettudatunk elkötelezett formálója legyen. A koronázóvárosban áldott zenével építsünk hidat ember és ember, ég és föld, múlt és jövő között.

Köszönet érte minden résztevőnek és támogatónak.

 

KODÁLY ZOLTÁN DALOSKÖR, GALÁNTA

 

Az 1956-ban Ág Tibor irányításával alakult énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, nevének viseléséhez hozzájárulását adta, és élete végéig figyelemmel kísérte a kórus tevékenységét. 1979-től három évig Chemez Zsuzsanna volt a karvezető. 1982-től Józsa Mónika a karnagy. A kórus a szlovákiai magyar kórusmozgalom központi fórumának, a háromévenkénti Kodály Napoknak 1969 óta állandó résztvevője.

A jelenlegi repertoár több mint kétórányi műsoridő. Ebben több-kevesebb kórusművel valamennyi stíluskorszak jelen van, de leginkább a XX. század magyar kórusirodalma. Az énekkar eddig tizenegy nyelven énekelt a közönségének, hazai és külföldi fellépéseken is sikeresen képviseli Galánta városát (Magyarország, Németország, Románia, Csehország, Olaszország, Izrael, Franciaország).

A Daloskör 2004 januárjától polgári társulásként működik, melynek célja világi és egyházi kórusművek magas szintű előadása, és a hazai, valamint külföldi kórusok közti kapcsolatok ápolása a lakosság kulturális fejlődésének érdekében.

Legjelentősebb díjak: Galánta város polgármesteri díja, Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj, Kodály Zoltán Emlékdíj, Nagyszombati Kerületi Önkormányzat díja. honlap: http://kzd.sk

Karnagy: JÓZSA MÓNIKA

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zenetanára. A pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán 2013-ban szerzett doktori (ArtD.) címet. Karnagya volt az Ifjú Szivek Magyar Művészegyüttes énekkarának és a galántai Kodály Zoltán Gimnázium leánykarának. Karnagya a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusának. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának 1980-tól énekese, szólamvezetője és karnagya. A Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagja, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés, a Mikola Anikó-díj és a Szent László király Érdemkereszt birtokosa.

 

 

VESZPRÉMI LISZT FERENC KÓRUSTÁRSASÁG

 

A Magyar Örökség, Prima Primissima és Magyar Művészetért díjas Kórus 1958-ban alakult Nagy Lídia vezetésével, tőle 1963-ban Kollár Kálmán örökölte a karnagyi munkát, aki 49 évig – 2012-ben bekövetkezett haláláig – végezte lelkiismeretesen feladatát a Kórustársaság élén. 2014. márciusától a Kórustársaság művészeti vezetője Kővári Péter orgonaművész, karnagy.

Eddig 12 CD-jük készült el.  Ezek közül talán legfontosabb a Kodály Zoltán 24 vegyes kari művét tartalmazó dupla lemez, mely ország- és Európa-szerte is egyedülálló.  

Nemzetközi versenyek állandó résztvevői, számos első díj birtokosai. (Arezzo: három I. díj, valamint kétszer is a BBC versenyének nyertesei.) Legutóbb, 2017-ben Olaszországban a XV. Venezia in Musica Nemzetközi Kórusversenyen nyerték meg a vegyeskari kategóriát.

A mai kortárs zeneszerzők közül 17 szerző nekik dedikált művét mutatták be eddig Magyarországon és külföldön egyaránt nagy sikerrel.

Missziónak tekintendő vállalkozásuk a XVII-XVIII. századi veszprémi zenei élet újraélesztését szolgálja. Értékmentő munkájukat talán a huszonnegyedik órában kezdték el és ebből a gazdag kincsből már 4 lemez készült el. Hiszik, hogy múlt és jövő nem választható el egymástól, az együttesnek csak akkor van biztos jövője, ha múltjáról egy pillanatra sem feledkezik meg. Honlap: www.lisztkorustarsasag.hu

Karnagy: Kővári Péter

Orgonaművész, egyházzenész, karnagy, a Bécsi Zeneművészeti Egyetemen zenetudományi doktori disszertációján dolgozik. A világhírű Arnold Schoenberg Kórus tagja. A Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és a Zenede művész-tanára (orgona és vezénylés), az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány tanácsadója. Számos koncertet ad itthon és külföldön mint hangszeres szólista, karnagy, kamarazenész és continuo-játékos. Honlap: www.peterkovari.eu

 

PRIMAVERA KÓRUS, SZÉKESFEHÉRVÁR

 

A Primavera Kórus Székesfehérvár és Fejér megye zenei életének meghatározó kórusa. 1972-ben alakult Horányi Ottilia vezetésével.

A szakmai-művészi munkán túl vállalt feladatuk a kóruskapcsolatok ápolása, a koronázóváros testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, történelmi és kulturális hírnevének méltó öregbítése. Az együttes repertoárja a zeneirodalom széles skáláját öleli fel. Rendszeresen énekelnek országos rendezvényeken, önálló koncerteken, ünnepi hangversenyeken. Műsorukon számos nagyszabású oratórikus mű is megtalálható.

Több nemzetközi kórusfesztiválon vettek részt (Barcelona, Várna, Budapest, Passau, Trencsén, Velence, Rimini, Maribor). Testvérvárosi és kóruskapcsolataik révén szerepeltek többek között Finnországban, Észtországban, Angliában. Többször koncerteztek Erdélyben, Galántán és Opoléban. Legrangosabb eredményeik: a Ill. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen B kategóriában „Arany" minősítés, az Éneklő Magyarország minősítő hangversenyen a „Hangversenykórus cum laude" fokozat, a Kodály Zoltán 1. Magyar Kórusversenyen „Díszoklevél”, a szlovákiai (Trencsén) és a szlovéniai (Maribor) kórustalálkozókon „Ezüst Diploma".

Több alkalommal nagy sikerrel szerepeltek a Magyar Rádió Kóruspódium műsorában. A Népművelési Intézet „Kiváló együttes" cím, „Fejér megyei Közművelődési Díj" és „Székesfehérvárért" kitüntetés birtokosai.

Több kortárs zeneszerző művét mutatták be. Öt önálló lemezt adtak ki.

Karitatív koncertsorozatokat is rendeznek. Honlap: www.primavera.hu

Karnagy: Horányi Ottilia

Székesfehérvár rangos zenei oktatási intézményeinek legendás alakja, a Magyar Kodály Társaság tagja, a Székesfehérvárért díj, a Fricsay Richárd Zenei Díj, a Pro Civitate Emlékérem, a Fejér megyei Prima-díj birtokosa. Kórusával a „Szent István Országa – Boldogasszony Országa” kórustalálkozók hagyományteremtője.

 

 

A kórustalálkozó ünnepi hangversenye október 7-én szombaton 17 órakor kezdődik a Székesfehérvár, Városház téri Szent Imre templomban.

Közreműködik:

Kodály Zoltán Daloskör, Galánta – karnagy: Józsa Mónika

Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság – karnagy: Kővári Péter

Primavera Kórus – karnagy: Horányi Ottilia

A fellépők az idei programot a kettős Kodály-jubileum jegyében állították össze.

Ezt követően a 110 énekes átvonul a Nemzeti Emlékhelyhez, a Szent István építtette Nagyboldogasszony templom romjaihoz.

Hívjuk a közönséget is, és miközben újra előadjuk a koncertzáró Boldogasszony kórusművet, koszorút helyezünk el Szent István és Árpád-házi királyaink nyughelyénél.

Ezen az estén a Városház téren fényfestés emeli az ünnepi hangulatot.

A koncert ingyenes, de köszönettel fogadunk adományokat a Böjte Csaba által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány székesfehérvári Szent Imre Iskolaháza gyermekei javára.

Másnap, vasárnap a galántai énekkar a fehérvári Bazilika nagymiséjén, a veszprémi kórus a Fő utcai Ciszterci templomban, a Primavera kórus a Felsővárosi templomban teljesít énekével miseszolgálatot.

További információk: www.primavera.hu