Olyan vezetők kellenek, akik megszűntetik az adósságspirált!
Írta: Temesvári Márta   
2009. február 14.

Image„Elég volt abból, hogy mindig, minden rossz döntésért a kisemberek, a nadrágszíjhúzogatásra ítélt állami alkalmazottak, a bűnözőkként kezelt kisvállalkozók vagy a tönkretett gazdák vállaljanak felelősséget… Elérjük, hogy olyanok irányítsák az országot, akik egyszer s mindenkorra megszűntetik az adósságspirált, felszámolják a globális elit érdekeinek való kiszolgáltatottságunkat, s független, virágzó országgá teszik Magyarországot, a magyar-szívű emberek összefogásával.”- írja az IMF-nek, valamint a Világbank és az Európai Központi Bank vezetőinek tegnap elküldött nyílt levelében Morvai Krisztina...

A levél teljes terjedelmében:

Nyílt levél az IMF (Nemzetközi Valuta Alap), a Világbank és az Európai Központi Bank vezetőinek!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket arról, hogy az országunkra rákényszerített, Magyarországot egy elszegényedett, nyomorult gyarmat sorsára juttató és e sorban tartó kölcsöneiket nem fogjuk visszafizetni. Hazaszerető, országunk függetlensége és jóléte iránt elkötelezett politikai erőket és civil mozgalmakat juttatunk hatalomra, amelyek megtagadják az adósság-visszafizetést, s előnyben részesítik a magyar emberek és a Magyar Haza iránti hűséget az önök szervezeteihez való elvtelen, szolgai hűséggel szemben.

Elérjük, hogy olyanok irányítsák az országot, akik egyszer s mindenkorra megszűntetik az adósságspirált, felszámolják a globális elit érdekeinek való kiszolgáltatottságunkat, s független, virágzó országgá teszik Magyarországot, a magyar-szívű emberek összefogásával. A mi Hazánk ugyanis kiváló adottságokkal rendelkező ország, amelynek nem felemeléséhez és felvirágoztatásához, hanem megnyomorításához és tönkretételéhez kell különleges tehetség és elhivatottság. Hazánk tönkretételében jelentős szerepet vállaltak az önök szervezetei, az IMF, a Világbank, az EU és társaik, s azok a tanácsok, amelyek egy végtelenül igazságtalan, velejéig romlott globális pénzügyi és gazdasági rendszert szolgáltak, amely rendszer mára összeomlott, sok millió kisembert maga alá temetve világszerte.

Nem önöknek lehetnek követeléseik a magyar néppel szemben, hanem fordítva: a magyar nép követelhet komoly kártérítést azért, hogy az önök tanácsai, s az ezekhez rendelt kölcsönök miatti teljes kiszolgáltatottság anyagi és lelki nyomorba döntötte Hazánkat. Akik felvették az önök szervezeteitől a hatalmas hiteleket, - ha jónak látják - vállaljanak felelősséget országromboló döntéseikért és fizessék ők vissza a beláthatatlan nagyságú összegeket a nemzeti vagyonból aljas módon leprivatizált, ellopott magánvagyonukból. (Őket kellene egyébként megmotozniuk a magyar rendőröknek, nem pedig a Magyar Gárdistákat, ahogyan az szégyenszemre ma is történt. Ha megmotozni való bűnözőkre kíváncsiak, ne a Magyar Gárda, hanem a Parlament és a bankok környékén keresgéljenek.)

Elég volt abból, hogy mindig, minden rossz döntésért a kisemberek, a nadrágszíjhúzogatásra ítélt állami alkalmazottak, a bűnözőkként kezelt kisvállalkozók vagy a tönkretett gazdák vállaljanak felelősséget. Most következzenek azok, akik a rossz döntéseket hozták: a politikusok, a gazdasági csúcsvezetők, bankárok s nem utolsósorban az önök úgynevezett szakértői, akik megdöbbenésünkre úgy hirdetik továbbra is elképzeléseiket, mintha nem az ő rendszerük és szaktanácsaik tették volna tönkre Magyarországot s szinte az egész világot. Eddig csak az úgynevezett harmadik világ szenvedett, nyomorgott és éhezett az önök receptjeinek követése miatt.

Most már a fejlettnek nevezett nyugati világ kisembereit is elérte a népnyúzó, neokonzervatív rendszer fojtogató karja. Így aztán történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A világ igazságot fog követelni, s a kizárólag pénz és profitközpontú döntéshozatalt ember-központú, a kisemberek tömegeinek érdekeit szolgáló döntéshozatal fogja felváltani. Magyarországnak élen kell járnia a változás követelésében. Az igazságkeresés felváltja az elvtelen dörgölőzést, s az igazságkeresés, igazságosság követelés lesz mostantól itthon és a nagyvilágban az egyik legszebb, legértékesebb Hungaricum.

Az igazságos világért folytatott harcunk része, hogy a magyar ügyészség előtt büntetőeljárás kezdődik az emberiség elleni bűncselekményeket elkövetett izraeli politikusok és katonák ellen, s e harc része lesz az is, hogy az IMF és egyéb gyarmatosító célú kölcsönök visszafizetését megtagadjuk. A hitelek önök által is tudottan nem hasznot, hanem kárt okoztak az országnak, ezért komolyan fontolóra vesszük, hogy az önök szervezeteitől éppúgy kártérítést követelünk, mint saját bűnöző vezetőinktől, akikkel önök üzletelni kívántak a mi kárunkra.

Amint azt az Európai Unió, az IMF, a Világbank és minden más nemzetközi szervezet pontosan tudja, Magyarország jelenlegi kormánya saját bevallása szerint is csalással, hazugsággal jutott hatalomra, élén a látványosan hibbant elméjű miniszterelnökkel, a táncoslábú Gyurcsány Ferenccel. Hogyan gazdálkodnak önök a bankjaikra, szervezeteikre bízott pénzzel, ha ilyen alakokkal üzletelnek? Önök pontosan tudták és tudják, hogy egy ilyen kormánynak nincsen felhatalmazása, legitimitása arra, hogy egy ország, egy nép nevében hatalmas kölcsönöket vegyen fel. Önök mégis úgy döntöttek, hogy a csalókat, hazudozókat üzleti partnernek tekintik. Akkor vállalják is ennek a döntésnek a következményeit.

Pontosan tudják és tudták, hogy 2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került zavarodott elméjű miniszterelnökünk, Gyurcsány Ferenc beszéde, amelyben minősíthetetlen, alpári modorban beszél Magyarországról s beismeri, hogy bűntársaival együtt súlyos bűncselekményeket követett el a magyar nép sérelmére. Az emberek országszerte tüntetéseket, demonstrációkat szerveztek a bűnelkövető kormány lemondását követelve. A diktátorok válaszképpen brutális rendőrterrort vezettek be, többszáz embernek okoztak súlyos, sok esetben maradandó sérüléseket, ártatlan emberek tömegét vetették börtönbe, azóta nagyrészben megszűntetett koncepciós büntetőeljárások százait indították meg.

Azóta is folyamatosan vezetnek be olyan jogszabályokat és hatósági gyakorlatot, amely egyre inkább lehetetlenné teszi a polgári és politikai szabadságjogok, így a véleménynyilvánítási szabadság vagy a gyülekezési jog gyakorlását. Jogaink sárbatiprásával, az emberek megfélemlítésével hatnak oda, hogy ne az országunk emberi méltósággal és emberi jogokkal rendelkező állampolgárainak érezzük magunkat, hanem egy szűk hatalmi elitet kiszolgáló eszközöknek, tárgyaknak.

Sem az Európai Unió, sem a Világbank, sem az IMF, sem pedig más nemzetközi szervezet nem tett kísérletet arra, hogy a kirívó súlyú és tömeges emberi jogi jogsértéseket megfékezze, a magyar kormányt figyelmeztesse, a demokratikus jogállamot nemzetközi összefogással megmentse. Ezzel ellentétben nyilvánvalóan pontosan azt a helyzetet használták ki a világot uraló elit céljaira, hogy a demokrácia Magyarországon megszűnt, az embereknek, a civil társadalomnak nincs beleszólása a szűk hatalmi elit döntéseibe, a parlamenti ellenzék alkalmatlan a nép érdekeinek hatékony képviseletére, egyebek mellett az Önök szervezeteivel fennálló udvarias, együttműködő viszonyuk miatt.

E válsághelyzetünk kihasználásával kényszerítették ránk az újabb és újabb kölcsönöket, amelyek nem Magyarország felvirágzását, hanem teljes nyomorba, szolgasorba döntését idézik elő. Magyarország érdekét durván sérti a globális világgazdasági és pénzügyi rendszert szolgáló újabb és újabb kölcsönök felvétele. Ezzel szemben hazánk érdeke az lenne, hogy saját kiváló természeti forrásainkra támaszkodva, kivételes minőségű termőföldünket, vízkincsünket, gyönyörű tájainkat s szorgalmunkat kihasználva saját lábunkra álljunk. Ehhez azonban az kellene, hogy az Önök szervezetei végre levegyék a kezüket a MI Hazánkról, s hagyjanak bennünket lélegzetet venni, újraéledni és adottságainknak megfelelően méltóságban és jólétben élni.

Elegünk van az önök globális világgazdasági-pénzügyi rendszeréből! Ez a rendszer mostanra világosan megbukott. Magyarország és magyar kisemberek nem hajlandóak az Önök bukott rendszere, s a rendszerük haszonélvezőivé vált milliárdos bankárok, gazdasági vezetők által okozott kárt megfizetni. Magyarország a mi Hazánk. Mi itt vagyunk itthon és mi itt itthon vagyunk. Mostantól nem önök lesznek az urak és parancsolók a Mi Hazánkban, hanem mi, magyarok. Olyan erőket alkotunk és támogatunk, amelyek nyíltan, kertelés és elvtelen dörgölőzés nélkül az egész világnak kihírdetik: Magyarország a Magyaroké. Ilyen szellemiséget, ilyen értékrendet és ilyen politikai, gazdasági vezetőket akarunk.

Mert nekünk, magyaroknak csak ez az egy Hazánk van. Magyarország. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten segítse e levél címzettjeit a megtérésben és a pénz, a profit helyett az igazságosság és az emberi méltóság felé fordulásban. Isten áldja az itt jelenlévő, az elzálogosított Szent Korona védelmében összegyűlt Magunkfajtákat.

Kapcsolódó hírünk:

http://www.fehervarihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2384&Itemid=31

 

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."