Településrendezési eszközök módosítása
Írta: ÖKK   
2021. január 13.
Lezárult az a partnerségi egyezetetés, amelyre a településrendezési eszközök módosítása miatt volt szükség az Intermodális csomópont, valamint a déli összekötőút (Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor) fejlesztése kapcsán.

 

 

Székesfehérvár Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását indította el december elején az Intermodális csomópont, valamint a Mártírok útja, a Mártírok úti új közúti felüljáró, illetve az Újváralja sor területére vonatkozóan. A tárgyalásos eljárás keretében lezajlott partnerségi egyeztetés eredményéről az alábbiakban olvashatnak:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bekezdés a) pontja és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet  1. melléklet alapján, a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatja le a településrendezési eszközök módosítását. A módosítás Székesfehérvár MJV Intermodális csomópont területére, valamint a déli összekötőút (0.ütem) - Mártírok útja, tervezett közúti felüljáró és Újváralja sor - területére terjed ki.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan, a partnerségi egyeztetés lezárásól szóló dokumentumok közzétételre kerültek a város honlapján, az alábbi helyen:

www.szekesfehervar.hu – Információk – Polgármesteri Hivatal – Főépítészi iroda – Egyeztetési eljárások 

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."