Ültessük be virágokkal Székesfehérvárt!
Írta: Temesvári Márta   
2008. június 02.

Image„Tiszta, virágos és egészséges Székesfehérvárért” címmel városszépítő versenyt hirdet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága és Polgármesteri Hivatalának Környezetvédelmi és Kommunális Irodája. A felhívás célja, hogy rendezett, harmonikus környezet jellemezze városunkat, s az allergiát, asztmás rohamokat kiváltó gyomnövények eltűnjenek.

A versenyhez kapcsolódó felhívás:

A város szebbé tétele érdekében felhívással fordulunk a város polgáraihoz, tanulóifjúságához, intézményekhez, civil szervezetekhez, lakóközösségekhez, üzemekhez, vállalkozásokhoz, üzletekhez, irodákhoz, pénzintézetekhez, szállodákhoz, hogy vegyenek részt a lakókörnyezetük virágosításában, környezetük tisztántartásában, hulladék gyűjtésében, allergén gyomok (elsősorban a parlagfű) eltávolításában és a minél több gondozott zöldfelület kialakításában, fenntartásában.

A verseny kiírásának 3 kategóriája, melyre nevezni lehet:

1.) Lakók, illetve lakóközösségek, iskolák, intézmények, nyugdíjas klubok

2.) Civil szervezetek

3.) Iparvállalatok, gazdasági társaságok, bevásárlóközpontok, üzletek

A verseny részletes feltételeiről érdeklődni lehet a Környezetvédelmi és Kommunális Irodán (Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em. 19.; Telefon: 22/537-123 ).

A verseny díjazása kategóriánként a következő:

1.) Lakók, illetve lakóközösségek, iskolák, intézmények, nyugdíjas klubok I. díj: ………..100.000.-Ft pénzjutalom II. díj: ………...80.000.-Ft pénzjutalom III. díj: ………..50.000.-Ft pénzjutalom IV. díj: ………...40.000.-Ft pénzjutalom V. díj: ………..30.000.-Ft pénzjutalom

2.) Civil szervezetek I. díj: ……… 125. 000.-Ft. pénzjutalom II. díj: ……… 100. 000.-Ft. pénzjutalom III. díj: ……… 75. 000.-Ft. pénzjutalom

3.) Iparvállalatok, gazdasági társaságok, bevásárlóközpontok, üzletek, szállodák: I-II-III. díj: tárgyjutalmak (a helyezés megjelölésével)

Az 1.) kategóriában az VI., VII., VIII. helyezettek részére, valamint a 2.) kategóriában a IV., V., VI. helyezettek részére értékes könyvjutalmak, továbbá minden résztvevő számára elismerő oklevél és cserepes virág kerül kiosztásra. A verseny feltételeinek leírása a fenti címen igényelhető

Az 1. és a 2. kategóriában súlyozottan vesszük figyelembe azon vállalásokat, amelyek országosan meghirdetetett környezetvédelmi megmozdulásokhoz kapcsolódnak, illetve akik részt vesznek a „Fogadj örökbe egy játszóteret, parkot, stb.” elnevezésű akciókban.

A 3.) kategóriában külön figyelembe vesszük, ha az 1.) és 2.) kategóriában résztvevők számára tárgyi, vagy pénzbeli támogatást nyújtanak.

Az értékelés befejezése a folyamatos időközi ellenőrzések tapasztalatait is figyelembe véve: 2008. november 25. és december 10. között történik, melynek záróeseménye, az ünnepélyes eredményhirdetés. Jelentkezésüket kérjük a vállalás megjelölésével folyamatosan, de legkésőbb 2008. június 20-ig írásban Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi és Kommunális Irodájához (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em. 19.) eljuttatni szíveskedjenek.

Versenyfeltételek Vállalási lehetőségek:

1.) Virágosítás, parkosítás * közterületen (Városgondnoksággal egyeztetve), * épületek utcai homlokzatain és az épületek előtt, * utcán a kerítések előtti közterületen, üzletek, irodahelyiségek előtti közterületen, * intézmények területén vagy közvetlen környezetükben, * faültetés, füvesítés a Városgondnoksággal egyeztetett módon.

2.) Közterületek fenntartása. (Feltétel: Városgondnoksággal egyeztetve) * kaszálás, * parlagfű irtás, * egyéb gyomok kiirtása.

3.) Közterületeken hulladékgyűjtés: * a hulladékgyűjtése egyeztetett helyen és időpontban.

4.) Akciókhoz csatlakozás * Országosan meghirdetett környezetvédelmi versenyek, rendezvények * „Fogadj örökbe egy parkot, játszóteret…” * A város természetvédelmi területein allergén gyomok gyérítése

5.) A város polgárainak egyéni elképzelései alapján végzett munkák.

Értékelés szempontjai: * októberben önértékelés készítése az addig elvégzett munkáról, * létrehozott érték lehetőség szerinti bemutatása, dokumentálása, * összegyűjtött hulladék mennyiségének igazolása, * a végzett munka esztétikai (képi) megjelenítése, * versenyben résztvevők létszáma, * népszerűsítés érdekében tett intézkedések, * az elbírálásnál előny, ha a 3.) kategória résztvevője az 1.) és 2.) kategória valamely résztvevőjét anyagi, vagy tárgyi támogatásban részesíti (illetve ha közösen végzik el a vállalt feladatot) A szervezők részéről: * az összegyűjtött hulladék elszállítása a kijelölt helyekről, amennyiben előzetes egyeztetése a Környezetvédelmi és Kommunális Irodával megtörtént. * Növények kiosztása az őszi időszakban a vállalt munkák egyedi elbírálása alapján az 1.) és 2.) kategória résztvevői számára (október 20. és november 10. között)

Image
Fotó: Temesvári Márta

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."