Székesfehérvári Civil Nap lesz szeptemberben
Írta: ÖKK   
2021. július 07.
A társadalmi kapcsolatok erősítését és a közösségi megjelenési lehetőségek bővítését célozza a Székesfehérvári Civil Nap rendezvénye. A város Önkormányzata idén szeptember 18-án tervezi megrendezni a programot, immár hagyományosan a Zichy ligetben. Az eseményre már mostantól várják a székesfehérvári civil szervezetek jelentkezését, akik a regisztráció mellett támogatásra is pályázhatnak a kitelepüléshez. A részvételre jelentkezés határideje augusztus 16-a.

 

 

Székesfehérvár Önkormányzata 2021. szeptember 18-án, szombaton 9.00-15.00 óra között rendezi meg a Székesfehérvári Civil Napot a Zichy ligetben. A rendezvény megnyitásakor közös fotó, úgynevezett Civil tabló készül is készül. 

A társadalmi kapcsolatok erősítését és a közösségi megjelenési lehetőségek bővítését célzó eseményre olyan székesfehérvári civil szervezetek részvételi regisztrációját, jelentkezését várják, amelyek szívesen mutatják be tevékenységüket és programjaikat, eredményeiket a látogatók számára. A Civil Nap keretében nemcsak kitelepüléssel, hanem akár színpadi program keretében is bemutatkozhatnak a szervezetek, hiszen 10 órától színpadi bemutatkozások is kezdődnek. Erre is várják a jelentkezéseket. 

A Civil Napon 3x3 m alapterületű sátorban egységenként 2-2 szervezet standjának az elhelyezését tervezik, legfeljebb két sörpaddal és áramvételi lehetőséggel – mindezt a szervezők biztosítják valamennyi résztvevő szervezetnek. Az egyéb eszközökről a szervezeteknek kell gondoskodniuk. A résztvevők számára az Önkormányzat kisösszegű anyagi hozzájárulást is biztosít a kitelepülés költségeihez. 

A részvételi szándék, valamint az ehhez igényelt támogatás – a részletes kiírásban megjelölt szempontoknak megfelelően – kérelem benyújtásával lehetséges. Ennek benyújtási határideje 2021. augusztus 16-a, hétfő. A kérelmet papír alapon, zárt borítékban lehet postai úton benyújtani a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. címre, vagy a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. számú épületében, a portán kihelyezett pályázati gyűjtőládába lehet elhelyezni. 

A kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

- a Támogatási rendelet 2. melléklete szerint kitöltött adatlap a köztartozásokról, a korábbi támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokról, valamint a csőd- felszámolási, végelszámolási eljárásról szóló nyilatkozattal
- a kitelepülés programjának rövid leírása, valamint az ahhoz igényelt önkormányzati támogatási összeg felhasználásának tervezete a várható költségek szerinti részletezéssel
- amennyiben a kitelepülés élő állat bevonásával valósul meg, arról a regisztrációkor, de legkésőbb a jelentkezés, illetve a kérelem benyújtásának határidejéig írásban kell tájékoztatni a szervezőket
- /Amely szervezet a lejjebb olvasható dokumentumokat idén már benyújtotta, és azok tartalmában nem következett be változás, úgy a fentiek szerinti dokumentumok mellett elegendő a Támogatási rendelet 3. mellékletét képező nyilatkozatot benyújtani./
- a szervezet bírósági nyilvántartásáról szóló, 30 napnál nem régebbi, eredeti kivonat vagy a bírósági nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítvány
- a szervezet létesítő okiratának másolata
- a szervezet képviselője közjegyző által hitelesített eredeti vagy másolati aláírási címpéldánya
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatn
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról szóló nyilatkozat egy eredeti, két tanú aláírásával ellátott példánya. 

Az Önkormányzat felhívja a civil szervezetek figyelmét, hogy az idei évben is a Civil Napon való részvétel (kitelepülés vagy színpadi megjelenés) JOGOSULTSÁGI FELTÉTELKÉNT kerül meghatározásra a székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatását célzó, tervezetten az ősszel kiírásra kerülő önkormányzati pályázatnál


A Civil Naphoz kapcsolódóan kiírt pályázatra határidőre beérkezett kérelmekről a Közgyűlés dönt, ami a https://www.szekesfehervar.hu/civil-szervezeteknek oldalon kerül közzétételre.

További információ kérhető a Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodájának munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; telefon: (22) 537-197, (22) 537-156. 

A részletes felhívás és a kapcsolódó dokumentumok a https://www.szekesfehervar.hu/civil-nap-2021 linken érhetőek el.

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."