Elkészült Székesfehérvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának egyeztetési változata
Írta: Stettler Zsuzsanna, Havasi Tímea   
2022. szeptember 22.
Hosszas tervezést, széleskörű szakmai egyeztetést és a lakossági véleményezést követően elkészült Székesfehérvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának egyeztetési változata. A következő évek fejlesztési irányait meghatározó és a 2027-ig érkező uniós források lehívását, felhasználását megalapozó dokumentum egyfajta keretrendszernek tekinthető.

 

A cselekvési terveket összegző dokumentumot dr. Cser-Palkovics András polgármester és Mali-Gáspár Edit, a tervezéssel megbízott DÉVELMAL Kft. szakmai vezetője mutatta be a Városházán.

A 2021–2027-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználási feltétele az integrált városi stratégiák készítése. Ennek hazai alapdokumentuma a megyei jogú városok számára a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), amelyben átfogóan szükséges bemutatni a jövőbeni fejlesztési elképzeléseket.

Zöldülő város, Digitális város, Prosperáló város, Megtartó város, Kiszolgáló város
– ezek a tervezési dimenziók összegzik Székesfehérvár számára is azokat a stratégiai célokat, amelyek a város által eddig ellátott és a jövőben is kiemelt feladatokat jelentik. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia összeállításakor is ezek a legfontosabb vizsgált területek, amelyek mentén a szakemberek – a lakosság bevonásával – előkészítették a 2027-ig tartó időszakra a fejlesztési irányokat és a várost érő kihívásokhoz igazított cselekvési terveket összegző dokumentumot.

Fontos, hogy az FVS tervezési fázisban van: a dokumentum a jelenlegi helyzetet, elképzeléseket tükrözi, és még lehetnek változások – fogalmazott a sajtótájékoztatón dr. Cser-Palkovics András polgármester. Az uniós fejlesztési forrásokról elmondta, hogy a vártnál kevesebb összeg jut Magyarországra, a megyei jogú városokra és általában az önkormányzatokra.

Székesfehérvári történelmi, egyben modern város, ez az a két meghatározó elem, ami alapján elkezdődött és zajlott a tervezés folyamata. Az FVS az alábbi négy prioritást tartalmazza, amelyek meghatározzák a konkrét fejlesztések keretét és a várható mintegy 11,7 milliárd forint felhasználását. 

  1. Székesfehérvár európai szinten versenyképes, klímabarát erőcentrummá fejlesztése
  2. Székesfehérvár népességmegtartó képességének erősítése a humán szolgáltatások és környezet feltételeinek javításával
  3. A települési és természeti környezet, valamint az infrastrukturális hálózatok fenntartható és klímabarát fejlesztése
  4. Székesfehérvár helyi közösségekre építő regionális központ szerepének erősítése

Az FVS fejlesztési területként jelöli meg a történelmi Belvárost és környezetét, a Vízivárosban a Királysori fűtőerőművet és környezetét, valamint a Tudásközpont-Innovációs színteret, emellett számos létesítményi, intézményi, infrastrukturális és szolgáltatási célú, a város mindennapjait érintő és az életminőséget javító fejlesztési tervet is tartalmaz.

Székesfehérvár Önkormányzata számára fontos, hogy valódi partnerségen nyugvó tervekre, a lehető legszélesebb közösségi részvételre épülő, széles és sokrétű ismereti bázison és konszenzuson alapuló stratégiai tervezés valósuljon meg. Az érintettek – szakmai és társadalmi szervezetek, a város és környékének köz-, gazdasági és civil szereplői – aktív bevonása lehet garancia arra, hogy elfogadják a fejlesztési célokat és programokat, valamint elkötelezettekké váljanak azok közösségként történő megvalósításában.

Éppen ezért széles körben szólította meg a város az itt élőket is, hogy javaslataikat kérje a város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának összeállításához. A tervezetet nagyon sokan, 1085-en véleményezték, megfogalmazva saját ötleteiket, amelyek be is épültek a szakmai anyagba. Folyamatosan dolgoztak az elmúlt időszakban a stratégiai tervező munkacsoportok is a szakmai anyag fejezetein. Székesfehérvár polgármestere köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki csatlakozott az FVS elkészítéshez. Emellett kérte, hogy minél többen vegyenek részt az őszi népszámláláson, hiszen a lakossági adatszolgáltatás szintén alapjául szolgálhat a fejlesztéseknek.

Mali-Gáspár Edit
, a tervezéssel megbízott DÉVELMAL Kft. szakmai vezetője
elmondta: rövid, de nagyon intenzív tervezési időszakon vannak túl. A lakosság és az intézmények részéről magas szintű partnerséget tapasztaltak, így megalapozottabb célokat sikerült kitűzni.

Az FVS-t szerdán a képviselőtestület valamennyi tagjai megkapta, a tervezetre megyei és minisztériumi szintű egyeztetés is vár a következő hónapokban. A folyamat végén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját a Közgyűlés hagyja majd jóvá, várhatóan decemberben.

Az FVS tervezete  INNEN  tölthető le. 

 

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."