Hosszú menet lesz...
Írta: Temesvári Márta   
2009. szeptember 24.

ImageRövid szünet után ismét együtt láthatjuk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlését. A képviselők ma, 8.00 órai kezdettel gyűlnek össze a Városháza Nagytermében, hogy megvitassák a városunkat érintő fő kérdéseket. Tanácskozásuk pedig igencsak hosszúnak ígérkezik, hiszen a tervek szerint 84 napirendi pontot tekintenek majd át.

 

Napirend: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sorszám: 502/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:  dr. Bóka Viktor

jegyző 

2./ Tájékoztató  a Közgyűlés két ülése között átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról 2009. június 1-től 2009. augusztus 31-ig

Sorszám: 503/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:  bizottsági elnökök 

3./ Tájékoztató  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III.5.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról

Sorszám: 513/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Warvasovszky Tihamér

polgármester 

4./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 538/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Warvasovszky Tihamér

polgármester 

5./ Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kötelezettségvállalásairól, azok költségigényéről és fedezetéről a 2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Sorszám: 551/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Pénzes Mihály

alpolgármester 

6./ Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásáról, 2009. augusztus 31-ei határnappal

Sorszám: 553/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr.Csapó Csilla

alpolgármester 

7./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 1,7 milliárd Ft névértékű kötvénye visszafizetésének lehetőségeire

Sorszám: 559/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Warvasovszky Tihamér

polgármester 

8./ Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló módosított 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Sorszám: 544/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

9./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Sorszám: 537/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

10./ Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló többször módosított 27/2003. (XII.19.) rendelet módosítására

Sorszám: 556/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

 

11./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007. (V.24.) sz. rendelet módosítására

Sorszám: 573/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

12./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakbérekről szóló 10/2001.(IV.02.) rendelet módosítására

Sorszám: 554/2009. (IX.24. 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke 

13./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999.(III.24.) rendeletének módosítására

Sorszám: 568/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Warvasovszky Tihamér

polgármester  

14./ Javaslat Székesfehérvár, Balatoni úton lévő sportpálya üzemeltetőjének kijelölésére

Sorszám: 528/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

15./ Javaslat Székesfehérvár, 20271 hrsz-ú ingatlan átminősítése iránti eljárás kezdeményezésére

Sorszám: 526/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

16./ Javaslat a Székesfehérvár, Budai út 68. szám alatti üzlethelyiség vételárának megállapítására

Sorszám: 520/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

17./ Javaslat állami vagyon ingyenes átruházásának kezdeményezésére

Sorszám: 522/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

18./ Javaslat Székesfehérvár, Donát úti ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítására és elidegenítésére

Sorszám: 521/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

19./ Javaslat a 398/2009. (VI.25.) kgy. számú határozat módosítására

Sorszám: 525/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

20./ Javaslat a Székesfehérvár, Mészöly Géza út 187/2 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére

Sorszám: 557/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

21./ Javaslat a Rigó utca 45. IV/15. szám alatti lakás hasznosítására

Sorszám: 527/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

22./ Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat ingatlanvagyon portfoliójáról

Sorszám: 511/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

23./ Javaslat a Hiemer-ház üzemeltetőjének kijelölésére

Sorszám: 570/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő Dr. Bóka Viktor

jegyző 

24./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelv rendelkezései alapján

Sorszám: 558/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő:Dr. Bóka Viktor

jegyző

 

 

25./ Javaslat a Fűtőerőmű fejlesztése érdekében kötött Befektetési Megállapodás módosítására

Sorszám: 549/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

26./ Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton (KDOP 5.2.2/B) történő részvétel módosítására

Sorszám: 577/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

27./ Javaslat „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 31 intézményének tisztítószer beszerzése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 508/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

28./ Javaslat „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának takarítási szolgáltatás beszerzése” tárgyában általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Sorszám: 545/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

29./ Javaslat a Regionális Operatív Program keretében a „Belterületi utak fejlesztésére” beadott pályázat saját forrásának növelésére

Sorszám: 509/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

30./ Javaslat Székesfehérvár közigazgatási területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére meghirdetett pályázat ajánlatainak értékelésére és a nyertes pályázó kiválasztására

Sorszám: 535/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

 

31./ Javaslat a Kríziskezelő Központ Kikindai u. 8. szám alatti épület átalakítási, bővítési munkáinak támogatására

Sorszám: 505/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

32./ Javaslat fogyatékos alap és szakosított szociális szolgáltatás beszerzésére

Sorszám: 543/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

33./ Javaslat az 536/2009. (VIII.19.) Kgy. számú határozat végrehajtására

Sorszám: 575/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

34./ Javaslat az állati hulladéktelep üzemeltetőjének módosítására

Sorszám: 574/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

35./ Javaslat a Szent István Király Múzeummal kötött a „Királyi Séta – Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron” című kiemelt projekt végrehajtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítására

Sorszám: 523/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Viniczai Tibor

alpolgármester  

36./ Javaslat a „Belváros rehabilitációjának folytatása” c. projekt menedzsment és nyilvánossági szolgáltatásainak megrendelésére

Sorszám: 555/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Csurgai Horváth József

Városstratégiai és Gazdasági Bizottság elnöke  

37./ Javaslat a „régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása” című pályázaton való részvételre

Sorszám: 531/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Csurgai Horváth József

Városstratégiai és Gazdasági Bizottság elnöke  

38./ Javaslat a költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására

Sorszám: 536/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

39./ Javaslat a 2010/2011. tanév középfokú beiskolázására

Sorszám: 518/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

40./ Javaslat az „Egymásért-másképp innováció” című TÁMOP-3.1.4./08/2-2008-0064. sz. projekt 2009. évi finanszírozására

Sorszám: 515/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

41./ Javaslat gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési megállapodások fenntartói jóváhagyására

Sorszám: 519/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

42./ Javaslat közoktatási intézmények álláshelyeinek meghatározására

Sorszám: 516/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

43./ Javaslat az ÁRGUS Irodalmi és Kulturális Alapítvánnyal kötött közművelődési megállapodás módosítására

Sorszám: 510/2009. (IX.24.) 

Előadó: Brájer Éva

Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke 

44./ Javaslat közterület elnevezésére

Sorszám: 495/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Brájer Éva

Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke

 

 

45./ Javaslat a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház helyiségeinek bérbevételére és működtetésére

Sorszám: 501/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Brájer Éva

Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke  

46./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozásra

Sorszám: 534/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

47./ Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatának, a IV. számú Gondozási Központ Szakmai Programjának valamint Házirendjének elfogadására

Sorszám: 539/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

48./ Javaslat a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon Házirendjének elfogadására

Sorszám: 498/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

49./ Javaslat a szociális szakellátást nyújtó intézmények Érdekképviseleti Fórumai tagjának kijelölésére

Sorszám: 499/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

50./ Javaslat gyermek és iskola-fogorvosi ellátás működtetésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Sorszám: 548/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Östör Annamária

Egészségügyi Bizottság elnöke  

51./ Javaslat gyermek és iskola-fogorvosi szolgálat működtetésére kötött megállapodás módosítására

Sorszám: 496/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Östör Annamária

Egészségügyi Bizottság elnöke  

52./ Javaslat házi gyermekorvosi ellátás működtetésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Sorszám: 547/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Östör Annamária

Egészségügyi Bizottság elnöke  

53./ Javaslat háziorvosi szolgálat működtetésére kötött megállapodás módosítására

Sorszám: 497/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Östör Annamária

Egészségügyi Bizottság elnöke  

54./ Javaslat közforgalmú gyógyszertár nyitva-tartásának véleményezésére

Sorszám: 504/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Östör Annamária

Egészségügyi Bizottság elnöke  

55./ Beszámoló Székesfehérvár közegészségügyi helyzetéről

Sorszám: 494/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő Dr. Almási Ferenc

tisztifőorvos 

56./ Beszámoló Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről

Sorszám: 512/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: ifj. Dr. Kovács Tibor

Kuratórium elnöke 

57./ Tájékoztató a Székesfehérvár vízellátást biztosító vízbázis átadásával kapcsolatos 344/2009. (V.27.) számú közgyűlési határozat végrehajtásáról

Sorszám: 569/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

58./ Bejelentések  

59./ Kérdések  

60./ Interpellációk

 

 

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra: 

61./ Javaslat a Széna Téri Általános Iskola igazgatójának megbízására

Sorszám: 514/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

62./ Javaslat a Németh László Általános Iskola igazgatójának megbízására

Sorszám: 533/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

63./ Javaslat a Vízivárosi Általános Iskola igazgatójának megbízására

Sorszám: 532/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

64./ Javaslat a „Fricsay Richárd” Zenei díj adományozására

Sorszám: 500/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Brájer Éva

Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke  

65./ Javaslat Nyugdíjas Szolgáltató Házat működtető gazdasági társaság létrehozására

Sorszám: 460/2009. (VIII.19.)

(Az augusztusi ülés anyagát szíveskedjen magával hozni.)  

Előterjesztő:Dr. Bóka Viktor

jegyző 

66./ Javaslat az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium szakmai gyakorlati képzőhelyeinek gazdasági, célszerűségi, hatékonysági vizsgálatával kapcsolatos intézkedésekre

Sorszám: 517/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fűrész István

Oktatási Bizottság elnöke  

67./ Javaslat Székesfehérvár, Őrhalmi szőlők területén tilalom alatt álló ingatlant érintő kisajátítási eljárás megindítására

Sorszám: 530/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

 

68./ Javaslat a Gárdony, Dévér u. 20. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására

Sorszám: 524/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

69./ Javaslat Czinkócziné Gábriel Judit kérelmének elbírálására

Sorszám: 529/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Gál Péter Pál

Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke  

70./ Tájékoztató a képviselői egyedi munkákkal kapcsolatos jogi álláspontról

Sorszám: 540/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

71./ Javaslat közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére

Sorszám: 579/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

72./ Tájékoztató a Vörösmarty Színház közalkalmazottai által bérelt lakásokról

Sorszám: 580/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

73./ Javaslat a Vörösmarty Színház rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedési terv elfogadására

Sorszám: 546/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor

jegyző 

74./ Javaslat a Vörösmarty Színházban a bankgarancia terhére elvégzendő munkákra

Sorszám: 552/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

 

75./ Javaslat a „Székesfehérvár területén belterületi közutak burkolat felújítása (Brassói utca, Rádió utca, Ányos Pál utca)” tárgyában indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére

Sorszám: 542/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

76./ Javaslat a Budai út 43. sz. alatti Alba Innovációs Park területén található volt kultúrház épület bontására beérkezett ajánlatok értékelésére

Sorszám: 507/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

77./ Javaslat a „Hétvezér téri Általános Iskola felújítási munkái” tárgyában indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére

Sorszám: 506/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke  

78./ Javaslat a „Hiemer-Font-Caraffa épülettömb III. ütem rekonstrukciójának műszaki ellenőr szolgáltatás megrendelése” elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére

Sorszám: 571/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

79./ Javaslat a „Székesfehérvár Fő utca rehabilitáció műszaki ellenőr szolgáltatás megrendelése” elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére

Sorszám: 572/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

80./ Javaslat a „Székesfehérvár közigazgatási területén történő hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák ellátása” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére

Sorszám: 576/2009. (IX.24.)

(Az előterjesztést később küldöm meg.) 

Előterjesztő: Szigli István

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

 

81./ Javaslat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2009. évi üzleti tervére

Sorszám: 541/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Bozai István

ügyvezető igazgató 

82./ Javaslat a SZÉPHŐ Zrt. 2009. évi módosított üzleti tervének elfogadására

Sorszám: 550/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő: Fónad Csaba

vezérigazgató 

83./ Javaslat a Fűtőerőművel kapcsolatos megállapodás módosítására

Sorszám: 578/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Dr. Merényi Zoltán

aljegyző 

84./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 71472-2/2009., 76312/2009., 71251-4/2009., 70583-5/2009., 72663-3/2009., 78705/2009., 71661-5/2009., 76824-2/2009. számú határozatai elleni fellebbezés elbírálására

Sorszám: 560-567/2009. (IX.24.) 

Előterjesztő:Márton Zoltán

Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke  

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."