Az AB 1000 napos hallgatása
Írta: fejer.hu   
2010. február 02.

ImageA Fejér Megyei Önkormányzat - a többi megyei önkormányzat támogatásával és felhatalmazásával - 2007. május 7-én az Alkotmánybírósághoz fordult panaszával. Válasz máig nem érkezett. „Beadványomban – tényekkel, adatokkal is alátámasztva – azt állítottam, hogy a magyar kormány a 2007-es költségvetésben számos ponton megsértette az Alkotmányt, csorbította az önkormányzatok alapjogait, elvonta bevételeik egy részét, és nem teljesítette az állami finanszírozás kötelezettségeit.” –

 

kezdte sajtótájékoztatóját dr. Balogh Ibolya, közgyűlési elnök.

Elfogadjuk, hogy a soron kívüli vizsgálatot (melyet kértem) nem támogatták. Azt is, hogy az AB-nek van ügyrendje, ügyviteli szabályzata. Ám, tekintve, hogy szinte minden állampolgár igénybe vesz megyei önkormányzati szolgáltatásokat is – az egészségügyben, a szociális ellátásban vagy a gyermekvédelemben akár nem is csupán jókedvében –, tízmillió magyar érdekeit sérti a hosszú hallgatás. Annál inkább is, mert a beadványunk érkezése után nyilvántartásba vett ügyekkel kapcsolatban már számos határozat született!

 

Image
.

Például egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei peres ügyben az elbontott kerítésszakasz sorsa és a bontás jogkövetkezménye volt az AB vizsgálatának tárgya. De Apaj község önkormányzata képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló rendeletének egy része is terítékre került, ahogy a devecseri polgármester munkáltatói jogai, a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályok, vagy a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet is. De sikerült állást foglalnia az AB-nek Göd városának a mozgóboltok éves díját megállapító rendeletével kapcsolatban is.

Tessék tehát mérlegre tenni, ezek az ügyek érdemeltek-e nagyobb figyelmet, vagy az a beadvány érdemelte volna-e meg, amelyik költségvetési forintok tíz- és százmilliárdjainak sorsát firtatta? Olyan milliárdokét, amit a kormány – változatlan véleményünk szerint – törvénytelenül vett ki mindnyájunk zsebéből!

Megint emlékeztetek Lamperth Mónika szavaira – folytatta az elnök asszony -, nem a Fidesz fogja osztani a pénzt! A kormány ehhez is tartotta magát, megsértve az önkormányzatok függetlenségét, ami pedig a demokratikus berendezkedés egyik fontos pillére lenne! De, hogy mást ne mondjak, az önkormányzatoknak egyszerűen nincs is törvényes, felettes joghatóságuk az őket érintő vitás esetekre – a szintén törvénysértő módon létrehozott Regionális Közigazgatási Hivatalok lettek volna ezek a joghatóságok -, így nem is csoda, hogy minden csip-csup ügyhöz és az igazán fontosakhoz is egyetlenként maradt az Alkotmánybíróság.

 

Image
.

Egy jól működő jogállamban nem juthattak volna a dolgok idáig, és az sem elfogadható, hogy az AB egy ilyen horderejű, az összes megyét és minden magyar állampolgárt érintő ügyben ezer napon keresztül a fiókjában pihentesse a beadványt, közben pedig gondoskodásra szoruló idősek, betegek, gyerekek érdekei sérüljenek!

"Úgy gondolom, a beadvány elkészítésével és benyújtásával a megyei önkormányzatok minden törvényes lehetőségüket kimerítették annak érdekében, hogy az igazságukat megkeressék, és megpróbálják orvosoltatni az elszenvedett jogsértést. Ha erre nem kapnak – ahogy nem kaptunk – érdemi választ, nem marad más eszköz, mint minden lehetséges módon a nyilvánosság elé tárni a történteket. Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy mi olyan dolog történik, illetve nem történik az országban, ami mindennapjaik alakulását befolyásolhatja! Az állam törvény szerinti működését helyre kellene állítani, de úgy hiszem, hogy ez már egy másik, a jogot jobban tisztelő kormány dolga lesz. " - zárta tájékoztatóját az elnök.

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."