Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap
Egyházmegyei Látónap Nyomtatás E-mail
Írta: Székesfehérvári Egyházmegye   
2008. szeptember 08.

ImageÖtödszörre tartott Egyházmegyei Látónapot a Székesfehérvári Püspökség. A találkozók a papság és világi hívek együttmûködését szolgálják. Témája a „Hivatások ébresztése”. A gyülekező, majd imádság után és Spányi Antal megyés püspök bevezetőjével nyitotta meg az ötödik Látónapot. Elsőként Filó Kristóf plébános beszélt a papi hivatások helyzetéről, ébresztéséről és megtartásáról a plébániai közösségben.

Ezt követte Szalma István diakónus és igazgató előadása az oktatási intézmények lehetőségéről a papi hivatások ébresztésében, majd Csertáné Bohn Judit, egyházmegyei pasztorális tanácstag mondta el gondolatait a családok lehetőségéről a papi hivatások ébresztésében. A 10-15 fős kiscsoportos beszélgetésekben a hívek és lelkipásztorok megosztották tapasztalataikat, gondolataikat, aggodalmaikat és reményeiket.

Az agapé után a kiscsoportok vezetői összefoglalták a beszélgetések főbb gondolatait. A Szent István Művelődési Házban Spányi Antal megyés püspök zárszavával fejeződött be a közös gondolkodás, útkeresés.

A napot a Szent Imre templomban tartott hálaadó szentmise zárta.

Gondolataink, szempontjaink morzsái a Látónapon - - - - -

1. A hivatások felismerésének, támogatásának fontossága; bátorítás, motiváció nyújtása
2. Imádságban „örökbefogadása” egy-egy kispapnak
3. Példaadás fontossága
4. A közös imádság ereje és nélkülözhetetlen értéke
5. Káplánok szerepe a fiatalok megszólításában
6. Családi háttér kiépítése
7. Mindennek alapja az Isten iránti elkötelezett szeretet, a teljes önátadás készsége
8. A vértanúság és hiteles tanúság (helytállás) hivatást ébresztő ereje
9. A plébánia közösséget építő munkája a személyes kapcsolatok által
10. A hivatás a közösség ajándéka a közösségnek
11. Az egyházközség emberi arculatának (személyes kapcsolatok) és családi arculatának (testvéri közösség) megélése
12. A világi lelkipásztori munkatársak értéke és szerepe
13. A hitelesség fontossága (nem elbújni, hanem példát adni)
14. A ministráns csoport és elkötelezett ministráns vezető nélkülözhetetlen fontossága
15. A hivatás körüli problémák orvoslása: „egyedül vagyok a hivatással”; „nem tudok/merek dönteni” – személyes törődés és Krisztusban gyökerező élet által
16. Imádkozó családok lelki ereje
17. Papi hivatás szépségének megélése és bemutatása
18. Állandó diakónusok értéke és szerepe
19. A családok megerősítése, hogy értékközvetítők legyenek; családközösségek és mozgalmak értéke és szerepe
20. Lelkiségi mozgalmak értéke és szerepe
21. Média (keresztény és világi) szerepe a papi hivatások ébresztésében
22. A papi hivatás vonzóvá tétele örömteli és vonzó papi élet által
23. A papságról való megnyilatkozás, beszéd hatása
24. A papság és a szülő hivatás közös gyökere az Isten szeretete és az átadott élet
25. A személyes közösség kiépítésének feltétele a nyitottság
26. A szolgálat értékének felmutatása
27. A hívek aktív elkötelezettsége az Egyház építésében, a papok szolgálatának segítésében

 
< Előző   Következő >