Kezdőlap
A Fidesz politikai nyilatkozat-tervezete Nyomtatás E-mail
Írta: Fidesz   
2008. november 11.

ImageA Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban. - A Magyar Országgyűlés: - a nemzet határon túl élő részei iránti alkotmányos felelősség tudatában; - a nemzetek békés egymás mellett élésének szellemében; - a jószomszédi kapcsolatok ápolásának célkitűzését szem előtt tartva a következő nyilatkozatot teszi:

1. Megdöbbenésének ad hangot a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2008. november 4-én elfogadott határozata kapcsán, amely megkérdőjelezi a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa magyar képviselőinek jogát, hogy részt vegyenek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) ülésein. Ezzel a határozatával a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa korlátozza a szlovákiai magyarságnak azt a jogát, hogy szabadon kapcsolatot tarthasson az anyaországgal, vagyis az egyik legalapvetőbb, nemzetközi kötelezettségek által is garantált kisebbségi jogot.

2. Megállapítja, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa határozata tévedésekből és rosszhiszemű félremagyarázásokból kiindulva hamis következtetésekre jut. A KMKF működése semmilyen nemzetközi normát nem sért. A Magyar Országgyűlés intézményeként, konzultációs fórumként működve a konstruktív párbeszédet és a kisebbségpolitikai problémák megoldását segíti elő.

3. Sajnálattal állapítja meg, hogy a KMKF-fel kapcsolatos szlovák parlamenti határozat szervesen illeszkedik a kisebbségi jogok korlátozásának, illetve a kisebbségellenes gyűlöletbeszéd megnyilvánulásainak abba a sorába, amely Szlovákiában az utóbbi időben - elsősorban a szlovák kormánykoalícióban résztvevő pártok néhány vezető politikusa részéről - jellemzővé vált.

4. Sajnálattal tapasztalja, hogy a szlovák kormány oktatási minisztere a szlovákiai magyar pedagógiai szakma és a szülők egyértelmű kérése ellenére mindeddig nem vonta be, és nem helyettesítette azokat a tankönyveket, amelyek - eltérően az elmúlt évek gyakorlatától - a magyar és a szlovák nyelv szabályait megsértve, a magyar nyelvű szövegekben szlovák nyelvű, de magyar ragozású, azaz kevert nyelvű földrajzi szaknyelvet és a magyar történelmi szakterminológiát sértő kifejezéseket alkalmaznak.

5. Megállapítja, hogy az európai uniós források elosztásánál a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák mindeddig elenyésző mértékben, a szlovákiai iskolarendszerben képviselt arányaiktól nagyságrendekkel elmaradva részesültek, ami szöges ellentétben áll az európai integráció antidiszkriminációs alapelvével.

6. Aggodalommal állapítja meg, hogy egyes szlovákiai kormányzati erők hisztériakeltő politikai nyilatkozatok formájában rendszeresen elvitatják a szlovákiai magyar közösség jogát igényei nyilvános megfogalmazására a nemzetiségi autonómiaformák, tehát olyan intézmények létrehozása iránt, amelyek az Európai Unió más államaiban a nemzeti többség és kisebbség békés együttélésének biztosítékaként működnek. Az államhatalom erejének ilyen érvényesítése lélektani nyomásgyakorlást jelent, és korlátozza Szlovákiában az európai demokráciák fundamentumát képező, alapvető elvnek, a véleménynyilvánítási és szólásszabadságnak az érvényesülését.

7. Felszólítja a Szlovák Köztársaság illetékes szerveit, hogy a 2008. november 1-i dunaszerdahelyi futballmérkőzésen történt eseményeket hitelt érdemlően vizsgálják ki, és foganatosítsanak intézkedéseket a hasonló jellegű, indokolatlan rendőrségi brutalitások megakadályozására, valamint a károsultak kártalanítására.

8. Felszólítja a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát a KMKF-fel kapcsolatos, 2008. november 4-i parlamenti határozat visszavonására, a nemzeti kisebbségi közösségek oktatási-nyelvhasználati jogainak törvényi szintű biztosítására és az etnikai értelemben diszkriminatív jogszabályoknak - illetve az ezeket megerősítő törvénynek - a szlovák jogrendből történő kiiktatására.

9. Felszólítja a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát, hogy egyoldalú határozatok elfogadása helyett térjen vissza a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező problémák párbeszéd útján történő rendezéséhez.

Budapest, 2008. november 10.

Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >