Kezdőlap arrow Gazdaság arrow Szabályszerű működés
Szabályszerű működés Nyomtatás E-mail
Írta: Bácskai Gergely   
2016. december 20.
ImageLezárult a Városgondnokság és a Széphő számvevőszéki vizsgálata, melynek eredményéről sajtóközleményben tájékoztatott az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztálya. Mindkét társaság esetében a 2011 és 2014 közötti tevékenységet vizsgálták, amit szabályszerűnek és megfelelőnek talált a hatóság. Az alábbiakban mindkét önkormányazti szolgáltató vizsgálatáról szóló ÁSZ sajtóanyagot változtatás nélkül olvashatják.

 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Az Állami Számvevőszék befejezte a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Városgondnokság Kft.) gazdálkodásának 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította: a közfeladatot az Önkormányzat szabályszerűen szervezte meg, és a tulajdonosi jogokat összességében megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodásának belső szabályozása előírásszerű volt, kötelezettségállománya az ellenőrzött időszakban nem jelentett veszélyt a közfeladatok ellátására és a működésre. A Városgondnokság Kft. a beszámolási és közzétételi kötelezettségét teljesítette; a bevételek és ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása szintén szabályszerű volt. A társaság önköltségszámítása és árképzése a jogszabályoknak, az Önkormányzat rendeleteinek és a belső szabályoknak megfelelően történt.
 
A Városgondnokság Kft. kizárólagos tulajdonosa Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely a feladatellátáshoz szükséges vagyont 2009. május 27-i alakuláskor 100 millió Ft értékben a társaság rendelkezésére bocsátotta. A jegyzett tőke 10 millió Ft pénzbeli hozzájárulásból és 90 millió Ft apportból állt. A Városgondnokság Kft-t az önkormányzat annak érdekében hozta létre, hogy a törzsvagyonába tartozó eszközök üzemeltetése révén hozzájáruljon a kötelező és önként vállalt feladatok költséghatékony ellátásához. Az alapító okirat szerint a Városgondnokság Kft. fő tevékenysége az építmény-fenntartás volt, melynek keretében piacüzemeltetési közfeladatot látott el. A tevékenység megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntés és annak előkészítése összességében szabályszerű volt. A tulajdonosi jogok gyakorlása a jogszabályi előírásoknak, a vagyonrendeletnek, az alapító okiratnak és az önkormányzat SZMSZ-ének megfelelt.

A Városgondnokság Kft. rendelkezett a működéshez szükséges szabályzatokkal, azonban azok – a közfeladatok bevételeinek és ráfordításainak egyértelmű elkülönítési kötelezettsége, a beszámoló készítés formájának szabályozása, valamint az önköltségszámítás szabályozása vonatkozásában – 2011 és 2014 között hiányosak voltak. A vagyongazdálkodás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt. Az ellenőrzött időszakban a felügyelő bizottság ügyrendet nem készített.

A Városgondnokság Kft-nél az anyagjellegű ráfordításokat, valamint az értékesítés nettó árbevételeit megfelelően számolták el. A beruházások, felújítások elszámolása az írásbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó dokumentumok tekintetében hiányos volt. A társaság önköltség-számítása és árképzése a jogszabályoknak, az önkormányzat rendeleteinek és a belső szabályoknak megfelelően történt. A társaság az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalt.

A Városgondnokság Kft. a jogszabályi, illetve az alapító által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A társaság 2011 és 2014 között a közérdekű adatigénylések rendjére vonatkozóan – a jogszabályi előírások ellenére – nem készített szabályzatot; az adatok közzétételére vonatkozó feladatokat pedig hiányosan teljesítette. Az ÁSZ a jelentés megállapításai alapján a társaság ügyvezetőjének három, az önkormányzat polgármesterének egy javaslatot tett, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
 

Távhőszolgáltatók ellenőrzése: Székesfehérvár

Lezárult a Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (SZÉPHŐ Zrt.) ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a társaság távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. Az ÁSZ megállapította: a közfeladat megtervezése és a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt. A SZÉPHŐ Zrt. vagyongazdálkodása összességében szabályos volt, kötelezettségállománya nem jelentett veszélyt a működésére, illetve a közfeladat ellátására. A SZÉPHŐ Zrt-nél az ellátott közfeladat bevételeinek és ráfordításainak elszámolása, valamint az önköltségszámítás és az árképzés is szabályszerű volt.
 
Az önkormányzat az ellenőrzött időszakot megelőzően döntött arról, hogy a települési távhőszolgáltatás közfeladatát a kizárólagos tulajdonában lévő SZÉPHŐ Zrt. útján látja el. A társaság a távhőszolgáltatás mellett egyéb feladatokat is ellátott. A SZÉPHŐ Zrt. 2011. január 1-jétől 2014. június 30-ig a hőtermelést végző Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.-től szerezte be a szolgáltatáshoz szükséges hőenergiát. A város zavartalan és folyamatos távhőtermelésének biztosítása érdekében 2014-ben az önkormányzat megvásárolta a felszámolás alatt lévő Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyon-elemeit és azokat a SZÉPHŐ Zrt. vagyonkezelésébe adta.

A társaság által ellátott közfeladatok megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntés, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt. Az ellenőrzött időszakban a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakították a tulajdonosi joggyakorlás rendjét, az Önkormányzat a tulajdonosi jogait a vagyonrendeletnek, az Alapító okiratnak és az Önkormányzat SZMSZ-ének megfelelően gyakorolta. A SZÉPHŐ Zrt. a számviteli politika keretében elkészített szabályzatok közül – az előírások ellenére – nem aktualizálta a leltározási szabályzatot. A számviteli politika és a leltárkészítési és leltározási szabályzat 2014-ben nem tartalmazta a vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyonnal kapcsolatos eljárásokat. A társaság önköltség-számítási szabályzata megfelelő volt; a közszolgáltatások önköltségét és díjait ezzel összhangban állapították meg. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot azonban nem készítették el. A SZÉPHŐ Zrt. vagyongazdálkodása összességében a jogszabályi rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően történt; a belső ellenőrzés rendszerét 2014-ben kialakították és működtették. A társaság eladósodásának mértéke, adósságának összetétele nem jelentett veszélyt a közfeladat ellátására, illetve a működésére.

Az ellátott közfeladat bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerűen, az előírásoknak megfelelően történt. A SZÉPHŐ Zrt. gondoskodott a vagyonkezelésbe vett eszközök után elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő mértékű beruházásról, eszközfelújításról. A SZÉPHŐ Zrt. a beszámolási és közzétételi kötelezettségeit szabályszerűen, az előírt határidőket betartva teljesítette. Az átadott vagyonnal történő gazdálkodásról és a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatellátásról a társaság az ellenőrzött időszakra vonatkozóan beszámolt. Az ÁSZ a jelentés megállapításai alapján a SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatójának három javaslatot tett, amelyekre a társaságnak 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Állami Számvevőszék célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntéseket. 
 

 

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >