Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap arrow Belpolitika arrow Ülésezik már a Közgyűlés
Ülésezik már a Közgyűlés Nyomtatás E-mail
Írta: Temesvári Márta   
2008. november 27.

Ma reggel nyolc órakor kezdte meg decemberi ülését Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Városháza Nagytermében. A részletes napirendi pontokat alább közöljük. – 34 Javaslat nyílt ülésen kerül megtárgyalásra, hat témáról pedig zárt falak mögött konzultálnak a képviselők.

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sorszám: 439/2008. (XI.27.)
Előadó: dr. Szabó Katalin
jegyző
2./ Tájékoztató a Közgyűlés két ülése között átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról 2008. október 1-től 2008. október 31-ig.
Sorszám: 418/2008. (XI.27.)
Előadó: bizottsági elnökök
3./ Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.20.) önkormányzati rendelet I-III. negyedéves végrehajtásáról
Sorszám:431/2008. (XI.27.)
Előadó: Warvasovszky Tihamér
polgármester
4./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi költségvetési koncepciójára
Sorszám: 455/2008. (XI.27.)
Előadó: Warvasovszky Tihamér
polgármester
5./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 20/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Sorszám: 432/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
6./ Javaslat az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjainak megállapításáról szóló 22/2003. (XII.1.) rendelet módosítására
Sorszám: 433/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
7./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Sorszám:436/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
8./ Javaslat a települési folyékony hulladék kezeléséről szóló 21/2005. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Sorszám: 435/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
9./ Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2000. (III.23.) számú rendelet módosítására
Sorszám: 441/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
10./ Javaslat a Belváros forgalmi rendjéről és a fizető parkolási rendszerről szóló 13/2007. (V.3.) számú rendelet módosítására
Sorszám: 445/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
11./ Javaslat a vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 40/2001. (XI.26.) számú rendelet módosítására
Sorszám: 444/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
12./ Javaslat a Csitáry G. Emil Uszoda és Strand belépőjegyeinek díjmódosítására
Sorszám: 446/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
13./ Javaslat Székesfehérvár, Rádió utcai 6879/124 hrsz-ú ingatlan egy részének forgalomképessé nyilvánítására
Sorszám: 422/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
14./ Javaslat Székesfehérvár, Selyem utcai 5912/2 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánítására
Sorszám: 421/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
15./ Javaslat a Bakony utcában területcserére
Sorszám: 437/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
16./ Javaslat Városfejlesztési társaság megalapítására
Sorszám:452/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
17./ Javaslat az Alkalmazott Kutatás-Fejlesztési és Technológiai Innovációs Központ létesítése céljából terület biztosítására
Sorszám: 448/2008.(XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
18./ Javaslat „a KDOP 2008.1.1.1. Regionálisan kiegyensúlyozott vonzó telephelyi infrastruktúra kialakítása keretében az „Alba Innovációs Park közművel történő ellátásra és területrendezésére” című projekthez szükséges önrész biztosítására
Sorszám: 450/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
19./ Javaslat a Kohéziós Alap támogatással megvalósuló szennyvízcsatorna építés finanszírozásához szennyvízcsatorna építő viziközmű társulat jogi személyiségű tagjainak érdekeltségi egység mértékének meghatározásáról
Sorszám: 423/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
20./ Javaslat a Vörösmarty tér 12. szám alatti ingatlan elidegenítésére
Sorszám: 420/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
21./ Javaslat a Sütő utca 10. szám alatti helyiség pályázati kiírás nélkül történő bérbeadására
Sorszám:442/2008. (XI.27.)
Előadó: Farkas László
Lakás és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
22./ Javaslat a Közgyűlés 270/2008. (VI.19.) számú határozatának módosítására
Sorszám: 449/2008. (XI.27.)
Előadó: Farkas László
Lakás és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
23./ Javaslat a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadására
Sorszám: 429/2008. (XI.27.)
Előadó:Dr. Csapó Csilla
alpolgármester
24./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás módosítására
Sorszám: 438/2008. (XI.27.)
Előadó: Dr. Szabó Katalin
jegyző
25./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyására
Sorszám: 430/2008. (XI.27.)
Előadó:Dr. Szabó Katalin
jegyző
26./ Beszámoló a Kríziskezelő Központ 2007. évi szakmai tevékenységéről
Sorszám: 440/2008. (XI.27.)
Előadó: Zsabka Attila
intézményvezető
27./ Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Sorszám: 454/2008. (XI.27.)
Előadó: Dr. Cser-Palkovics András
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
28./ Beszámoló a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság tevékenységéről
Sorszám: 443/2008. (XI.27.)
Előadó: Égi Tamás
Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke
29./ Beszámoló a Kulturális és Turisztikai Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Sorszám: 426/2008. (XI.27.)
Előadó: Brájer Éva
Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke
30./ Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Sorszám: 434/2008. (XI.27.)
Előadó: Szigli István
Városfejlesztési Bizottság elnöke
31./ Beszámoló a Lakás és Vagyongazdálkodási Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Sorszám: 424/2008. (XI.27.)
Előadó: Farkas László
Lakás és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
32./ Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2008. évi tevékenységéről
Sorszám: 428/2008. (XI.27.)
Előadó: Dr. Csomán István
Egészségügyi Bizottság elnöke

33./ Beszámoló az Oktatási Bizottság 2008. évi tevékenységéről

Sorszám: 419/2008. (XI.27.)
Előadó: Boldizs Kálmánné
Oktatási Bizottság elnöke
34./ Tájékoztató a Pozsonyi úti sporttelep ingatlan hasznosításából befolyt bevétel felhasználásáról
Sorszám: 453/2008. (XI.27.)
Előadó: Dr. Nagy László
közgazdasági igazgató
35./ Bejelentések
36./ Kérdések
37./ Interpellációk
Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:
38./ Javaslat az „Érdy János Emlékérem” 2008. évi adományozására
Sorszám: 425/2008. (XI.27.)
Előadó: Brájer Éva
Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke
39./ Javaslat az „Év székesfehérvári vállalkozója” díj odaítélésére
Sorszám: 465/2008. (XI.27.)
Előadó: Orosz István
Vállalkozási, Kereskedelmi és Informatikai Bizottság elnöke
40./ Javaslat a SZÉPHŐ ZRt. Igazgatósági tagjának delegálására
Sorszám: 451/2008. (XI.27.)
Előadó: Warvasovszky Tihamér
polgármester
41./ Javaslat a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” (TÁMOP-2.2.3/07/2) című pályázat keretében létrehozandó projektszervezetének tagjaira
Sorszám: 447/2008. (XI.27.)
Előadó: Boldizs Kálmánné
Oktatási Bizottság elnöke
42./ Javaslat a belterületi közutak burkolat felújítására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelésére
Sorszám: 456/2008. (XI.27.)
Előadó: Knizse Gyula
Gazdasági Bizottság elnöke
43./ Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 79104/2008. 79737-2/2008. 78824/2008. 80323/2008. 70574-6/2008., 71775-2/2008., 72028-2/2008., 73186-3/2008. számú határozatai elleni fellebbezések elbírálására
Sorszám: 457-464/2008. (XI.27.)
Előadó: Márton Zoltán
Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke
Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >