Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap
Felavatták a megújult Országzászló teret Nyomtatás E-mail
Írta: Havasi Tímea   
2018. június 05.
ImageJelképesen a Nemzeti Összetartozás Napján, ünnepélyes keretek között adták át tegnap délután a megújult Országzászló teret és avatták fel a névadó Országzászló emlékművet Székesfehérváron.

 

 

Magyarország sorsfordító eseménye, a Trianon békediktátum aláírását követően, a két világháború közötti időszakban az egész országra kiterjedő törekvés volt az Országzászló Mozgalom. Azon a felismerésen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha a közösség tagjait határok választják el egymástól. Az összetartozás kifejező eszközének tekintették, ha minden városban, községben elhelyezik a félárbocra engedett nemzeti lobogót. 1928-ban Budapesten, a Szabadság téren avatták fel az első Országzászlót, melynek talapzatába a Kárpát-medence fontos történelmi eseményeinek helyszíneiről származó földereklyét helyeztek el.

A székesfehérvári Országzászló tér kialakítása 1934-ben kezdődött
, a rendezési tervet Schmidl Ferenc építész készítette. Az országzászlót Rimanóczy Gyula építész tervei alapján 1936. május 24-én avatták fel. Az emlékművet a második világháború után megszüntették, átalakították, a teret átnevezték. A közterület a rendszerváltoztatás után kapta vissza eredeti nevét, és lett újra Országzászló tér, azonban az emlékmű újjáépítésére csak most került sor.

Székesfehérvár Közgyűlése tavaly júniusban döntött a tér felújításáról.
A Fő utcával egységes, harmonizáló téren ülőköveket, padokat helyeztek ki, megnövelték a zöldfelületeket, a burkolatot az utcával egységes gránitburkolatra cserélték, illetve díszfolyókát is kialakítottak a megújult Virágóra és az új Országzászló emlékmű környezetében. 2018. június 21-én, Pünkösdhétfőn ünnepélyes keretek között szentelték fel és helyezték el a talapzatba az Országzászló emlékmű földereklyéjét. A Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének rendkapitánya, Vidermann Csaba csaknem két év alatt gyűjtötte össze a Kárpát-medencéből, a hajdani történelmi Magyarország 64 vármegyéjéből származó, hitelesített földereklyéket, melyek összesítve, egy kerámia ereklyetartóba  téve kerültek a talapzatba, az oltárkő alá.

A tegnapi ünnepségen a Himnusz elhangzását és az Országzászló mozgalom történetének ismertetését követően a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója, Cser-Palkovics Gergely idézte Marosi Arnold egykori múzeumi igazgató 1933-ban született gondolatait. Beszélt többek között hűségről, hazaszeretetről, áldozatvállalásról, hozzátéve: az Országzászló nemcsak dísz, hanem jelképe a múltnak, a jövőnek, és figyelmeztet a kitartásra.

Dr. Boór Ferenc
, a Fejér Szövetség társelnöke, a társadalmi összefogás és az Országzászló Védnöki Testület alapítója bemutatta a testület tagjait, majd beszédében hangsúlyozta: a név kötelez, és Székesfehérvár Országzászló tere méltóvá vált a nevéhez. A jelen múlt nélkül gyökértelen, a múltból a jövőbe vezető út olyan jelenlétet követel, mint amilyen a mai alkalom, mikor Székesfehérvár a nemzeti összetartozás eszméjének ad teret. A múltat eltörölni nem, de ismerni kell, tudni és emlékezni kell a korszakok hibáira és legfőként erényeire, hogy egészséges öntudattal legyünk méltók a magyar nép és nemzet Kárpát-medencei örökségéhez, nemzetet és nemzetiségeket megtartó történelmi múltjához, az egészséges és igazságos Apostoli Magyar Királysághoz, melynek emlékműve volt és lesz az országban hajdan felállított és mára helyreállíttatott megannyi Országzászló.

A beszédet követően a régi magyar himnusz, a Boldogasszony Anyánk felcsendülő dallamaira leplezték le az Országzászlót.

Ezután Vitéz Harsányi Jenő, a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület hadnagya köszöntötte a megjelenteket. Többek között elmondta: egy országot szét lehet szakítani, de egy nemzetet soha. A hazaszeretet minden magyar ember számára ugyanazt kell, hogy jelentse: a szülőföldünkhöz való ragaszkodást.
Harsányi Jenő Eger városának és egyházközösségének képviseletében adta át Székesfehérvár városának a budapesti Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű eredeti helyéről el- és megmentett földereklyét a hitelesítő dokumentumokkal együtt.  Eger városa ezzel Székesfehérvárra bízta a tárgyakat, hogy a királyi város őrizze azokat mindaddig, míg Budapest is helyre nem állítja az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét.

Székesfehérvár polgármestere beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a széleskörű összefogásban, sikerre vitték azt. Ugyancsak köszönetet mondott tervezőknek, a Városgondnokságnak, a kivitelező Orinoco ’2002 Kft-nek és minden közreműködőnek, akik kiemelkedően nehéz feladatot hajtottak végre. Dr. Cser-Palkovics András elmondta, a jövőnek úgy tudnunk üzenni, ha tisztában vagyunk értékeinkkel és hagyományainkkal, nem feledve, hogy megyénket és városunkat milyen történelmi felelősség terhelte és áldotta is az Országzászló tér felállításának idején. Hozzátette: „Ez a tér egyszerre hagyományainkat és értékeinket tisztelő, az Országzászló elhelyezésére alkalmas környezetet biztosító, egyúttal azonban modern, az embereket befogadó, s számukra találkozási pontot biztosító terünk lett. … Igenis ez a két cél egyszerre megvalósítható!”

Az ünnepség végén a keresztény áldás, majd az Országzászló és az Emlékmű felszentelése után közös imádság következett
az evangélikus, református és római katolikus képviselőinek részvételével. Az esemény a Szózattal zárult.

A zenés, verses ünnepi műsorban közreműködött a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, a Vox Mirabilis Kamarakórus, Bartal Dóra, Dévai-Nagy Kamilla és Vesztergám Miklós.

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >