Kezdőlap
MA ÉS HOLNAP VAN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS Nyomtatás E-mail
Írta: Közlemény   
2009. április 06.

A Polgármesteri Hivatal felhívja az érintett szülők figyelmét, hogy a 2009/2010-es tanévre történő általános iskolai beíratásokra 2009. április 6-7-én, hétfőn és kedden 8.00 órától 12.00 óráig és 14.00 órától 18.00 óráig kerül sor Székesfehérváron.


Tanköteles a 2003. május 31-ig született gyermek, őket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettségét bizonyító óvodai szakvéleményt kell bemutatni.

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni adta hírül közleményben a Polgármesteri Hivatal.

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OBERSTÄDTISCHE GRUNDSCHULE (Koppány u. 2.)

Agyag u., Alkony u., Asztalos köz, Attila u., Ács köz, Bádogos köz, Berényi út, Cento u., Csala, Csutora u., Damjanich u., Építőmunkás u., Fecskeparti út, Gábor Áron u., Gödör u., Gugásvölgyi u., Hajnal u., Havranek J.u., Illyés Gy.tér, Kecskeméti u., Kertalja u., Kertalja köz, Kiskút u., Koppány u., Kőműves köz, Kund u., Mester u., Munkás u., Nemes u., Ond u., Orgona u., Óvoda u., Pestispincék u., Pörös u., Szövetség u., Téglás köz, Tompa M.u., Túrózsáki u., Vajda sor, Zámoly köz, Zámoly u..

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OBERSTÄDTISCHE GRUNDSCHULE SUKORÓI TAGISKOLÁJA (8096 Sukoró, Öreg u.10.)
Sukoró község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA (Hétvezér tér)

Alkotás u., Álmos vezér u., Balassi B.u., Botond u., Budai u. páros, páratlan oldal 144-től végig, Bulcsú u., Csokonai u., Előd u., Fáy A.ltp., Fiskális u. (páros oldal végig), Gárdonyi G.u., Géza u., Gorkij u., Huba u., Huba köz, Kadocsa u., Katona J.u., Karinthy F.u., Karinthy tér, Kisteleki u., Kisfaludy u., Lehel u., Móra F.u., Nefelejcs u., Németh L.u., Pálóczi H.Á.u., Pozsonyi u. 1-25-ig, Puskin u., Szigligeti u., Taksony u., Tas u., Tolsztoj u., Töhötöm u., Vajda J.u., Vértanú u., Zsolt u.

ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Kelemen B.u. 30/A)

Gánts Pál u., Gellért újsor, Herman O.út, Hübner A.u., Jankovich u., Kelemen B.u. 14-32-ig páros oldal, Kelemen B.u. 34-től végig (páros, páratlan), Kodolányi J.u., Mészöly G.u.

KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
(Béke tér 4.)

Árpád u., Bem J.u., Béke tér, Dobó u., Erkel F.u., Erzsébet u., Fűtőház u., Gyár u., Hadiárva u., Horvát I.u., Horvát I.ltp., Hunyadi u., Huszár u., Ifjúság u., Jedlik Á.u., Kandó K.u.,Kaszap I. u. Kinizsi u., Kölcsey u., Lánczos Kornél u., Lövölde u. páratlan oldal, Madách u., Mártírok u., Neumann J.u., Puskás T.u., Raktár u., Szilágyi u., Takarodó u., Toldi u., Vámbéri u., Váralja sor, Zrínyi u.,

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Pozsonyi u. 99.)

Aranybulla sétány, Árvai u., Bajmóci u., Bártfai u., Beregszászi u., Béla u., Betléri u., Bényi u., Bicskei u., Csetneki u., Debrői u., Dévényi u., Dobsinai u., Donát u., Dunaszerdahelyi u., Eperjesi u., Érsekújvári u., Farkasdi u., Feledi u., Felvidéki u., Füleki u., Galántai u., Galgóci u., Gölnici u., Gölnici köz, Gyetvai u., Holicsi u., Homonnai u., Huszti u., Iglói u., Ilosvai u., Jászói u., Kassai köz, Kassai u., Kápolna tér, Késmárki köz, Késmárki u., Komáromi u., Komjáti u., Korponai u., Kosztolányi u., Körmöci u., Kőrösmezei u., Krasznai u., Krasznai köz, Kriványi u., Lévai u., Liptói u., Losonci u., Lőcsei u., Lublói u., Malackai u., Máriavölgyi u., Marosdi u., Milleniumi u., Murányi u., Nagypaládi u., Nagyszombati u., Nyitrai u., Oszlányi u., Párkányi u., Pozsonyi u. 26-166-ig páros, Pozsonyi u. 27-165-ig páratlan, Pöstyényi u., Privigyei u., Prónai u., Püspök-kertvárosi ln., Radványi u., Rahói u., Rekop u., Rimaszombati u., Rózsahegyi u., Rozsnyói u., Ruttkai u., Sallói u., Sárosi u., Sasvári u., Selmeci u., Simonyi u., Somorjai köz, Somorjai u., Surányi u., Szakolcai u., Szenicei u., Szepesi u., Szeredi u., Tapolcsányi u., Tarnócai u., Técsői u., Toporci u., Trencsényi u., Túróczi u., Udvardi u., Ungvári u., Uzsoki u., Újbányai u., Vágsellyei u., Vágújhelyi u., Verbői u., Verebélyi u., Verebélyi köz, Vereckei u., Zobori u., Zsolnai u.

MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Munkácsy M. u. 10.)

Budai u. 1-37-ig, Deák F. u., Esze T.u., Gyümölcs u., József A.u. 42-48-ig, Károly J.u., Kégl Gy.u., , Martinovics u., Munkácsy M.u., Petőfi u., Pirosalma u., Prohászka O.u.,Szent István tér, Távírda u., Vak Bottyán köz, Vörösmarty tér.,

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Salétrom u. 4-6.)

Budai u. 38-60-ig (páros, páratlan), Csanádi tér, Gáz u. 1-17-ig páratlan, József A. u. 1-42-ig (páros, páratlan), Pilinszky tér, Radnóti tér, Rákóczi 27-33-ig páratlan, Salétrom u.,

II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Szekfű Gy.u.4.)

Ányos P.u., Basa u., Bástya u., Benyák B.u., III. Béla király tér , Csitáry G.E. u., Fő u., Gerle u.; Honvéd u.; Irányi D.u.; Kígyó u., Lakatos u., Marosi Arnold u., Móri u., Országzászló tér, Pacsirta dűlő; Rákóczi u. 1-26-ig páros és páratlan oldal, Rákóczi u. 28-32-ig páros, Rigó u., Rozgonyi P.u., Rózsa u., Sárkeresztes község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon , Semmelweis I.u., Szekfű Gy.u., Színház u., Várkapu u., Várkörút, Watthay F.u., Zichy liget, Ősz u., Virág Benedek u.,

II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRSONY ISTVÁN TAGISKOLA (8051 Sárkeresztes, Arany János u.1.)
Sárkeresztes község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Széna tér 10.)

Almássy tp., Cserkész u., Forgó u., Gáz u. 2-18-ig páros, Királysor páros oldal végig, Királykút ln., Major u., Mancz J.u., Mikes K.u., Mikszáth K.u.; Móricz Zs.u., Olaj u., Rákóczi 34-től végig páratlan és páros oldal, Sarló u. 2-8-ig, illetve 1-11. páratlan oldal, Széna tér.

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Batthyány u. 1.)

Alvinci u., Alvinci köz, Aradi u., Balatoni u. 44-végig, Batthyány u., Batthyány köz, Besztercei u., Békás köz, Borszéki köz, Borszéki u., Brassói köz, Brassói u., Csiki u., Csíkvári u., Csőszház u., Dévai u., Dési u., Ditrói u., dr. Serényi Antal u., Enyedi u., Farkaslaka u., Fogarasi u., Gyergyói u., Gyimesi u., Gyulafehérvári u., Háromszéki u., Hátszegi u., Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Kerci köz, Királyerdői u., Királyhágó u., Kolozsvári u., Koltói u., Kovásznai u., Korondi u., Küküllővári u., Lippai u., Lugosi u., Meggyesi u., Mezei u., Nagybányai u., Nagykárolyi u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Ojtozi köz, Oraviczai u., Orsovai u., Parajdi u., Rádió u., Repülőtér u., Segesvári u., Sóstói u., Sóstói ltp., Szatmári u., Szalontai u., Szárhegyi u., Szászrégeni u., Székely u., Szilvamag u., Szörényi u., Tasnádi u., Temesi u., Temesvári u., Tordai u., Torockó u., Törcsvári köz, Udvarhelyi köz, Úrhidai u., Vásárhelyi u., Vízaknai u., Zalatnai u., Zágoni u., Zilahi u., Zsombolyai u.,

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA (8146 Jenő, Andrássy u. 27. sz. )
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Sziget u. 1.)
Kötelező körzetes feladatot nem lát el.

TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Tolnai u. 41.)

Ág u., Akácfa u., Bakony u., Barack u., Börgöndi u., Cserepes köz, Diófa u., Domb u., Halom u., Határ u., Horog u., Fenyőfa u., Hársfa u., Jancsár köz, Jancsár u 1-49-ig., Juharfa u., Körte u., Mandula u., Nyárfa u., Őrhalom u., Őrhalmi szőlőhegy, Pátka község teljes közigazgatási területe, Sárkeresztúri u., Sárkánykúti dűlő, .Selyem u., Sütő u. 2-46-ig., Szárcsa u., Sziget u. 2-51-ig (páros, páratlan), Szilva u., Szőlő u., Szüret u., Tolnai u. 3-46-ig. (páros, páratlan), Tölgyfa u., Vermek útja,

TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Iskola tér 1.)

Balatoni u. 1-43-ig, Bárándi u., Bercsényi u., Délivasút u., Eötvös u., Fátra u., Hegyes u., Homoksor u., Hosszúsétatér, Magyaralmás község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon, Mátra u., Széchenyi u. páros, páratlan oldal végig, Tátra u., Toronysor, Tóvárosi ln., Újkúti u., Új Váralja sor, Vásártéri u.

TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARALMÁSI TAGISKOLÁJA
( 8071 Magyaralmás, Iskola u. 9. )
Magyaralmás község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.

VASVÁRI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (György O. tér 3.)

Ady E. u., Arany J.u., Bartók B. tér, Bátky Zs.u., Bőrgyár u., Csapó u., Eszperantó tér, Géza nagyfejedelem tér, Halász u., Jókai u., Juhász Gyula köz, Kelemen B.u. 1-14-ig (páros, páratlan), Kelemen B.u. 15-33-ig páratlan, dr. Koch L. u., Koronázó tér, Kossuth u., Lépcső u., Liszt F.u., Mátyás király krt., Megyeház u., Megyeház köz, Oskola u., Palotai út 1-51-ig., Rác u., Szabadságharcos u., Szent János köz, Szömörce u., Szúnyog u., Táncsics u., Tobak u., Vasvári P.u., Várfok u., Városház tér, Ybl M. ltp., Ybl M. u.

VÍZIVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (Budai u. 90.)

Börgöndpuszta, Budai u. 62-144-ig (páros, páratlan), Királysor páratlan oldal végig, Lövölde páros oldal , Sarló u. 10-16-ig, illetve 13-33-ig.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (Ligetsor)

Bébic u., Bregyó köz, Fürdő sor, Fürdő u., Garam u., Hernád u., Ipoly u., Kereszttöltés u., Kőrösi u., Lajta u., Ligetsor, Malom u., Marcal u., Palotai u. 53-tól végig, Rába u., Rét u., Sajó u., Sár u., Séd u., Sörház tér, Szamos u., Szeder u., Szeder köz, Szedres dűlő, Szedreskerti ln., Szedreskerti dűlő, Szt. Gellért u., Szt. Gellért köz, Szt. Vendel u., Vendel köz, Virág u., Zala u.,

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE (Farkasvermi u. 2.)
Bodrogi u., Dráva u., Farkasvermi u., Farkasvermi köz, Gaja u., Gém dülő, Gólya dűlő, Ikva u., Iszkaszentgyörgyi u., Kertész u., Kertész köz, Kút dülő, Moha dűlő, Mura u., Nyúl dűlő, Part u., Pityer u., Régi Csóri u., Sió u., Száva, Tápió u., Új Csóri u., Vág u., Varjú u.

ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ( Zentai u. 8.)

Adonyi u., Apatini u., Bácskai u., Bányai u., Bánáti u., Becskereki u., Belgrádi u., Bereznai u., Berkes F. ln., Csáktornyai u., Dolovai u., Eszéki u., Fiskális u. páratlan oldal, Keszegfalvi köz, Kikindai u., Kisfalud, Kórogyi u., Köfém ln., Lomnici u., Melencei u., Óbecsei u., Pancsovai u., Podolini u., Poprádi u., Seregélyesi u., Stomfai u., Szabadkai u.,Szabadkai köz, Szőlősi u., Taliga dűlő, Titeli u., Újlaki u., Újvidéki u., Verseci u., Zágrábi u., Zára u., Zentai u., Zimonyi u., Zólyomi u. Zombori u.

Nem önkormányzati fenntartású iskolák:


Szent Imre Általános Iskola és Óvoda ( Budai u. 4. )
Református Általános Iskola (Széchenyi út 20.)
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Gimnázium ( Óvoda u. 3. )
C.B.A. Magán Általános Iskola (Lomnici u. 67. )

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:

Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Havranek u.4.)
Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Szekfű Gy.u. 6.)

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >