Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Kezdőlap
A megyei közgyűlés hétfői ülésének napirendje Nyomtatás E-mail
Írta: Temesvári Márta   
2008. június 20.

ImageFejér Megye Közgyűlése 2008. június 23-án (hétfőn), 9 órai kezdettel ülést tart a Fejér Megyei Önkormányzat Dísztermében (Székesfehérvár, Szent István tér 9.) A tervezett napirendi pontok a www.fejer.hu honlapon (önkormányzat -- közgyűlési előterjesztések – dátum ) olvashatók, valamint alább:

Napirendi javaslat:

1. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2008. I. félévi ülésterve módosítására

2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására

3. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2008. II. félévi üléstervére

4. Beszámoló a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

5. Javaslat az aljegyzői munkakör betöltésével kapcsolatos pályázatok elbírálására

6. Javaslat Fejér megye 2009. éve millenniumi rendezvényeire elkülönített 25 millió Ft 2008. évi felhasználására

7. Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat főjegyzője hatáskörébe tartozó, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működésével kapcsolatos eljárásokról

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Ukrajna Luganszk Állami Megyei Közigazgatási Hivatal, Luganszki Megyei Tanács és a Fejér Megyei Önkormányzat között

9. Fejér megyét érintő „Jelentés Vízgazdálkodási Kérdések” c. konzultációs és szakmai anyagok véleményezése

10. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására

11. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására

12. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására

13. Javaslat a bicskei József Attila Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

14. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

15. Javaslat a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására

16. Tiltakozás a DRV Zrt. Regionális Vízmű részleges privatizációja ellen

17. Aba Településrendezési Terv módosításának véleményezése

18. Kápolnásnyék Szabályozási Terv módosításának készítéséhez előzetes vélemény kialakítása

19. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2008. (I.24.) K. r. sz. és 4/2008.

(II.28.) K. r. sz. rendeletével módosított 3/2007. (II.23.) K.r.sz. rendeletének módosításáról

20. Javaslat a Fejér Megyei Szent György Kórház konszolidációs programjának felülvizsgálatára, ill. átdolgozására

21. Mór Településrendezési Terv módosításának véleményezése

22. Sárbogárd 0523 hrsz-ú út – 0522/69, /70, /9 hrsz-ú erdı – 0522/169 hrsz-ú mezıgazdasági területek által határolt terület szabályozási terv módosításának elızetes véleményezése

23. Sárbogárd Város, városközpont területe, 714 hrsz-ú közterület – Mikes köz - Németh sarok - Rózsa Ferenc utca - Bercsényi utca - Ady Endre út által határolt terület szabályozási terv módosításának véleményezése

24. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működı közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására

25. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működı közoktatási intézmények 2009/2010-es tanévi beiskolázási tervére

26. Javaslat a Velence, Névtelen út 1381/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

27. Javaslat a csókakői 018/3 hrsz-ú, várrom megnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának a Fejér Megyei Önkormányzat által történı átvételére

28. Javaslat a csákvári 195 hrsz-ú, szanatórium megnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának a Fejér Megyei Önkormányzat által történő átvételére29. Tájékoztató a Fejér Megyei Levéltár helyzetérıl

30. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és intézményei – kivéve a Fejér Megyei Szent György Kórház – helyben központosított közbeszerzési tervének elfogadására áru és szolgáltatások beszerzésére irányulóan

31. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítására

32. Javaslat a 145/2008. (IV.24.) K.h.sz. határozatban foglalt, pályázatírói feladathoz szükséges forrás biztosítására

33. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és intézményei e-közigazgatása fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítására

34. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.21.) K.r.sz. rendelete módosítására, ezzel összefüggésben új tanácsnoki tisztség létrehozására, annak betöltésére

35. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36. Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

37. Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

38. A képviselők bejelentései, interpellációi

 

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Előző   Következő >